Thore Hagman SSRS berättar om verksamheten

ThoreHagman informerar om SSRS

Seniorseglarträffen på LSS den 30 januarigick huvudsakligen i sjöräddningens tecken. Under förmiddagen komsolen fram och genast började samtal om kommande seglingar hörasbland de 19 medlemmarna runt bordet.

Sjöräddningssällskapet SSRS

Thore Hagman från SSRS gjorde en mycketintressant redogörelse för sjöräddningssällskapets utveckling,verksamhet idag och något om framtiden. Thore har den gedignabakgrunden:

  • Ph.D. Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology

  • Licentiate in Engineering and M.Sc. in Transportation Engineering Chalmers University of Technology

  • B.A. Social Science, Gothenburg University

Sedan 2007 är han anställd vid SSRS,International SAR Centre. (Search And Rescue). De anställda vid SSRSär dock en liten grupp. Thore betonade flera gånger hur centralfrivilligheten är för SSRS. Folk från hela landet, med olikabakgrund och yrken, fattiga och förmögna, är basen för helaverksamheten. Deras gemensamma nämnare är ett brinnande intresseför sjösäkerhet och att hjälpa människor.Ett par tusenfrivilliga står till SSRS förfogande. Hela tiden har 360 av dessasjöräddare jourberedskap.

Hela verksamheten vilar på stora och småbidrag till verksamheten. Många båtar har också skänkts till SSRSgenom åren. Om sjösäkerhetsarbetet i Sverige får en olyckligstatlig styrning äventyras bl.a. dagens effektiva hantering avinkommande larm. Även frivilligheten och viljan att donera riskeras.Varför äventyra den mycket ansedda sjöräddning Sverige har idag?Den svenska modellen är ett föredöme internationellt och enmåttstock vid utbildning.

I SSRS tidning Trossen kan man nu läsa:”Enstatlig utredning föreslår att flytta ansvaret för svensksjöräddning från det civila Sjöfartsverket till Kustbevakningen,som skall slås ihop med Marinen. För Sjöräddningssällskapet ärförslaget oroväckande. – Civil räddningstjänst hör inte ihopmed det militära, säger VD Rolf Westerström.” Bra information omSSRS finns på deras webbplats.

Stadgeändringar

Styrelsen har föreslagit justeringar ochkompletteringar av stadgarna. Dessa distribuerades till allamedlemmar i god tid med beskedet att omröstning skulle ske den 30januari. För godkännande av stadgeändringar krävs 2/3 majoritet.Förslaget godkändes enhälligt av medlemmarna.

Båtmässan

Nästa träff blir på Båtmässan den 6februari. Vi samlas strax efter kl.12:00 i hallen innanförhuvudentrén mot Korsvägen. Därefter går vi runt enskilt eller igrupper och samlas för fika kl. 14:00 i övre planets stora café.Om vi blir fler än 10 deltagare kan vi köpa gruppbiljett för 100kr/person.Vid köp av enskild biljett kostar det 130 kr på plats och115 kr om man förköper via internet på deras hemsida.

Eskadern Lämpligtstartdatum kan vara den 15 maj, med hänsyn till när allaintresserade kan komma iväg. Idag finns sex båtar och tolv seglareanmälda på listan. Några avser att bara segla med på viss del avrutten. Det väger något över för segling till Norge.

Jubiléet

Styrelsen har möte kl. 09:30 föremedlemsträffen den 20 februari. Direkt efter träffen harjubileumskommittén arbetsmöte. Förslaget till jubileumsprogramkommer att presenteras för medlemmarna längre fram i vår. Vissadelar blir föremål för omröstning.

LSS bakom Hans Laurin

Thore Hagman och Bengt

Thore på LSS

Kaffepaus

Anders och Sven

SSRS Långedrag

Publicerat i 2013: