Lussefirande med Brunnsgångarne

Brunnsgångarnepå lussefirandet blev succé

Lussefirandet på LSS den 11 december blev en succé, bl a tack vareunderhållning av Brunnsgångarne. Denna eminenta blåsorkersteruppskattades högt av seniorseglarna.

Festkommittén hade ordnat trevligt lussefirande som vanligt. Rödadukar, glögg med tillbehör och pepparkakor. Till detta speladeBrunnsgångarne mycket njutbart. Under pausen intog musikanternavälförtjänt förtäring medan seniorseglarna övergick till kaffeoch lussebullar. Därefter fortsatte musikunderhållningen med enlika fin andra avdelning, plus ett extranummer efter åhörarnasstående ovationer.

Cay Englunds interna lotteri avslutades med dragning av vinnare. LarsHolmstrand vann första pris 200 kr. Lotteriet förstärktevälbehövligt Seniorseglarnas kassa.

Ordförande Anders avslutade träffen med att välkomnaseniorseglarna till starten nästa år – den 15 januari.

Brunnsgångarne spelade mycket njutbart under Seniorseglarnaslussefirande

Klas Wirdemo presenterade Brunnsgångarne och meddelade att de hadestora ambitioner inför kommande evenemang med brunnsorkestrar

Låtordningen visar Brunnsgångarnes fina repertoar

Mycket samspelt och välljudande sextett, där seniorseglare Klassatt in med sin tuba och seniorseglare Jan denna gång med sinventilbasun.

Ordförande Anders samspråkar med musikanterna under derasvälförtjänta matpaus

“Kvarngubbens vals” var ett stycke som framfördes. Varför inteutöka repertoaren med “Seniorseglarnas dans på vågorna”?

Cay i mitten genomförde lotteriets avslutning. Lars H till höger omhonom i bild drog första pris

En blåsorkester ligger Seniorseglarna varmt om hjärtat. Blåst ochvind är kärnan i vår kultur!

Publicerat i 2019: