Möte 10 mars

Hej! Här kommer några försenade rapporter från våra träffar i vinter.

Fredag 10/3 var vi hembjudna till Lennart W i hans hem alldeles i närheten av LDSS. Där berättade han om pappa Kjells världsomsegling 1931-32 med fyrmastade barken C B Pedersen.

Kjell drabbades av skoltrötthet i de övre tonåren och mönstrade på som befälselev på detta fartyg. Vid denna tid fanns fortfarande ett antal segelfartyg som seglade på den sk vetetraden till Australien och hem via Kap Horn. Han hade en riktig skrivartalang och gjorde dagliga anteckningar, det blev en fin skeppsdagbok som Lennart nu förvaltar. Dessutom hade Kjell med sig en lådkamera och ett större antal filmrullar!

Vi fick denna förmiddag en levande beskrivning av livet ombord på ett segelfartyg för nästan 100 år sedan. Med dramatiska foton från segelbärgning i storm men också från det dagliga livet ombord. På hemväg i Södra Ishavet förlorades delar av riggen i en orkan. Man fick därför ta sig till Panamakanalen för reparation och bogsering genom kanalen.

Vi tackade Lennart för en fin berättelse!

Not. Fotot på C B Pedersen för alla segel är tagit från ett annat segelfartyg. Det blev gärna kappsegling då som nu, när två segelbåtar är på väg åt samma håll.

Sven H

Publicerat i 2023: