Möte 12/1 på “Skagerak”

Idag har jag fått upp julsakerna på vinden samt varit på studiebesök på forskningsfartyget “Skagerack” vid Nya Varvet med Seniorseglarna. Den senare aktiviteten var klart intressantast! Fartyget ägs och drives av Göteborgs Universitet, för både forsknings- och utbildningsändamål

Vi startade med besök på bryggan där kapten berättade om fartyget och navigationsutrustningen. Fartyget har dieselelektrisk framdrivning med propeller (vridbara blad) i aktern och tvärgående propellertunnlar i för och akter. Ombord finns utrymme för 35 personer inkl besättning 5-6 man. Vid dagsturer kan man vara fler. Det går att vara ute 3 veckor i följd.

Navigationsutrustningeg var omfattande. Men man kan framföra fartyget med hjälp av enbart sjökort och radar. GPS kan ju störas ut, det har vi ju lärt oss på senare tid.

Sedan guidade en tekniker oss runt till de de olika labb-stationerna. Det finns ekolod med olika frekvenser, man kan ta sedimentprover på havsbotten, ta vattenprover på olika djup, mäta syre- och salthalter, utforska vrak (Estonia), kolla gasledningar (i Östersjön) osv osv.

Visningen avslutades i “hangaren” , ett rum där det bl a fanns utrustning för att ta vattenprover på olika djup. Den bestod av ett antal tuber i en ring. Tuberna kunde genom fjärrstyrning stängas vid olika tillfällen när utrustningen hissades upp till ytan. På hemsidan gu.se/skagerack finns en snygg film som berättar om fartyget och dess aktiviteter på havet. Vi kunde avslutningvis ställa frågor till den allkunnige teknikern om framtiden för Östersjön, hur man kunde öka vattencirkulationen och utbyte vatten osv. Man har gjort försök med vindkraftdrivna pumpar. Men det är ju enorma mängeder som måste cirkulera.

Vilket är godast: hummer krabba eller räkor? Även denna fråga väntar på sitt rätta svar.

Fikat fick vi intaga i mässen, fartyget bjöd på kaffe. Det berättades om en “sjöman går iland” (Anders) och “Göteborgshumor” (Cay). Kort sagt en fin start på Seniorseglarna vårtermin. Nu blir det ett litet uppehåll till fredag 26/1.

Publicerat i 2024: