Möte 13 oktober 2023

Om fredagens träff:

Som förberedelse till besöket i Grimmeton V43 berättade Kjell J om gnistsändare. Första svenska sändaren installerades i Strömstad, behovet var att kunna kommunicera med svenska flottan under unionskrisen med Norge. De flesta av oss minns ju sändarmasterna på Gnistängen.

Onsdagsalternativet samlade flest deltagare, 10st. Resan blir alltså 25/10.

Sedan ventilerade vi dagseglingarna och det föreslogs tvådagars sådana. Men gångna sommaren har deltagarantalet varit mycket begränsat! Vi tar upp dessa frågor vid senare tillfälle.

Vår medlemsförteckning upptar namn på många personer som inte visat sig på flera år. Bör åtgärdas.

Till sist: Favorit i repris. Bengt R visade ett antal foton som vi ej sett tidigare från årets eskader.

Kommande fredag berättar Sture om sin något äventyrliga Norgesegling i maj månad.

Not. Bilden är från Wikipedia