Möte 17 november 2023

Hej! Igår hade vi årsmöte i föreningen. Låter tråkigt men stämningen var hjärtlig. Mötet var väl förberett, mycket godkändes med acklamation som det heter och det hela klarades av på 35 minuter!

I samband med detta diskuterade vi kring den årliga fototävlingen. Ulf A framhöll “den sociala biten”. När vi visar bilderna är det trevligt att höra om bakgrund och sammanhang.

Vi fick alltså tid för några andra punkter på programmet. Efter fikat berättade Kjell J om nutida seglande handelsfartyg. Bilden visar ett fartyg med vingsegel som byggs nu. Det skall transportera bärraketer från Europa till Sydamerika. Fartyg av denna typ har segel i första hand för att minska bränsleförbrukningen, de har också dieselmaskineri för att säkra leveransdatum. Öresundsvarvet i Landskrona ligger långt framme i utvecklingsarbetet för seglande handelsfartyg.

Därefter fick vi höra om Lasse L:s dramatiska resa på bogserbåten Herkules under en färd från Lysekil till Göteborg. Herkules hade deltagit i Tändkulans Dag Lysekil och pga vädret ville man ta inre vägen till Gbg. Men skepparen var totalt okunnig om skärgårdsnavigering och allmänt inkompetent, han hade dock behörighet. När det höll på att gå helt åt skogen kunde Lasse rädda situationen med sin privata GPS! Se bifogade bilder med plottad kurs. Vid tilläggning bränslestation kvaddades brygga och båtroder. Där tackade Lasse för sig. Bogserbåten fick senare bogseras till varv för reparation.

Finns det fler föreningar av vårt slag? För något år sedan googlade jag på detta för Sverige, Norge och Danmark. Det finns säker många seglarföreningar med en sektion för äldre men inga för enbart seniorer..

Det närmaste jag kom var Senior-Seilerforeningen i Århus. Denna upplöstes dock 2019. Synd. Annars kund vi gjort en eskadersegling dit. Vi hade säkert blivet bjudna på några “Hver Gang”!

Sven H

Publicerat i 2023: