Möte 10 november 2023

Många deltagare vid dagens träff!

Före mötet övade vi på LDSS anordning för starkare ryggmuskler. Någon av oss vill kanske göra nystart som jolleseglare?

Denna gång var Lars Zimmerman föreläsare. Han har gästat oss tidigare och då bl a berättat om kullagertrafiken på England och svenska fyrskepp. Denna gång handlade det om Röda Bolaget och hans arbete som chief där. Lars började i sjömansskola som 16-åring och arbetade på Röda Bolaget större delen av sitt yrkesliv. Bolaget utförde bogsering i Göteborgs Hamn samt bärgning, tex av grundstötta fartyg. När Kungsholm ankom från USA var det 4 bogserbåtar som fick sättas i arbete. På filmen som Lars visade kunde man se de stora folkmassor på kajen som välkomnade passagerarna. Arbetet på Röda Bolaget var hårt med långa och oregelbundna arbetstider men han ångrar inte en dag på företaget.

Sedan visades ytterligare några filmer, barken Vikings Australiensegling 1937 med vete och barkskeppet Passats segling England-Mariehamn senare, se oljemålning. På Passat hade man en anordning så att man kunde reva från däck med hjälp av av en vevanordning. Man måste dock till väders för att beslå seglen. I Mariehamn väntade bolagschefen, man målade och putsade fartyget under gång inför mötet.

Till sist visade Anders bilder från destruering av en Stjärnbåt som inte gick att rädda. Förfallet hade gått för långt. Upphuggningen gick på en och en halv timme! Det går fortare att destruera än att bygga!

Det gick heller inte att komma förbi grundstötningen i södra skärgården. Alla väntar med spänning på besked om orsaken.

Kommande fredag är det årsmöte, vi är laddade inför detta!

Not Publicering av foto med Bengt är godkänd av Bengts fru

Sven H

Lars Zimmerman till höger