Möte 8 april

Idag diskuterade vi vår Hemsida och vår Facebooksida. Bengt R visade först vår uppgraderade hemsida, det går att överföra text och foton från FB-sidan till hemsidan. Vår medlemsförteckning kommer senare att kompletteras med foton. Vi testade FB-sidan genom att bjuda i Lasse H som medlem där, och det funkade.Framtida möten kommer att fokusera mera på segling och marina ämnen. Vi pratade idag också om bottenfärger, offeranoder, bälgar till S-drev, riggning, utspädning av bottenfärg och sådant som hör till kommande båtsäsong. Det har varit för lite om sådant vid våra träffar.Till sist berättade Kjell J om vår store skeppsbyggare af Chapman. Han utvecklade skeppsbyggandet, införde “serietillverkning” , byggde provränna för fartygsmodeller osv. Kjell visade också ett praktverk om svenska Flottans historia (lånad av Lennart W)

Sven Hansson

Hemsidan
Publicerat i 2022: