Prylaktion

Nu är det dags att investera i ny/gamla båtprylar

Cay håller som vanligt i klubban vid årets prylaktion

OBS! Prylar mm. lämnas in i god tid före kl. 10

Publicerat i 2015: