Radioprogrammet Båtlivet i P4

Seniorseglarnahos Båtlivet i P4

Seniorseglarna var med iradioprogrammet Båtlivet i P4 som sändes den 25 december kl 10:03.

Programmakarna hade läst omvårt 20-årsjubileum i båtpressen och kontaktade ordförande KlasWirdemo om vi ville vara med i julavsnittet. Det ville vinaturligtvis!

Inspelningen gjordes den 11december på LSS av radioreportrarna Håkan Svensson och MalinAvenius. Från Seniorseglarna medverkade Eric Brelén, Sven Ternmalm,Carl-Erik Carlsson, Klas Wirdemo och Ulf Arensberg. Från LSS ungaseglarna Clara Utterström och Julia Dahlberg. I programmet ingickäven ett avsnitt om ett par som bor i sin båt på Marstrand.

Inspelning på gång med Clara Utterström, Julia Dahlberg, SvenTernmalm, Carl-Erik Carlsson och Eric Brelén. Bakom mikrofonen förBåtlivet i P4: Malin Avenius och Håkan Svensson.

Eric om båtlivet förr och nu

Carl-Erik om Seniorseglarnas verksamhet

Publicerat i 2014: