Resultat fototävling 2018

2018års fototävling avgjord

Den 20 februari 2019 röstade 15 medlemmar på bilderna i 2018 årsfototävling. Plats: LDSS.

En medlem utnyttjade möjligheten att rösta per mail. Tävlingenarrangerades denna gång enligt en ny modell. Medlemmarna, och inteen extern fotoklubb, fick avgöra tävlingen. Nio seniorseglarebidrog med 40 bilder.

Poängberäkningen utifrån ifyllda röstkort gick till så här:

Bild som placerats överst fick tre poäng, placering i ruta två gavtvå poäng och i ruta tre en poäng.

Den 27 februari presenterades resultatet vid en träff på LDSS.

1:a plats, bild nr 4 med 19 poäng. Fotograf Ulf Arensberg.

2:a plats, bild nr 15 med 16 poäng. Fotograf Klas Wirdemo.

3:e plats, bild nr 32 med 11 poäng. Fotograf Lennart Wollter.

Vid en senare träff i vår tar medlemmarna ställning till omtävlingen ska fortsätta arrangeras på detta sätt.

1:a plats, 19 poäng. Fotograf Ulf Arensberg.

Bilden tagen från följebåt under Règates Royales i Cannes iseptember 2018. Klassisk regatta med stora seglare, t.ex. skotskaskonaren Cambria på 131 ton och 35 meters längd.

2:a plats, 16 poäng. Fotograf Klas Wirdemo.

Markeringsbild för ”Den lille havfrue”.

3:e plats, 11 poäng. Fotograf Lennart Wollter

Colin Archer “Mandalay” förtöjd på Krokholmen (nord Älgö)2018.

Publicerat i 2018: