Vårsäsongen har startat

Seniorseglarnasvårsäsong är igång!

Så var vårsäsongen startad. Vi går mot ljusare tider, även omdagens väder var smådisigt och ruggigt ute i Långedrag.

Ordförande Anders hälsade välkommen och kunde konstatera att fleramedlemmar saknades. Några var på vift i varmare klimat, andratyvärr krassliga.

Inledningsträffen på LSS var utan program, men ämnen som togs uppvar 25-årsjubileet och förslag till vårens övriga aktiviteter.Flera var aktiva med förslag, bl a Sven H, Lasse L och Lennart W.Exempel var Stena-tur till Fredrikshamn och info om utbyggnader,besök på kompositvarvet på Hönö där katamaraner tillverkas. JanLindahl lovade undersöka möjligheterna. Ett förslag vara att bjudain föreläsare om Stockholms kollision med Andrea Doria.

Några andra förslag var besök på remfabriken, studier avstadsmuseets tillverkningsfilmer, besök på båtskrotningsanläggning,skärgårdstur från Saltholmen samt medlemmars berättelse om sittbåtliv. Besök på båtmässan faller sig naturligt den 6 februari.

Fototävlingen är snart i mål. Reglerna finns på hemsidan.Deadline för mail av bilder till Ulf är den 31 januari.

Eskadergeneral Bengt tog upp planeringen av årets eskader. Fyrabåtar hittills aktuella: Anders ”Gromit”, Klas ”Felicia”,Jans ”Perlan” samt Ingmars ”Felicia”.

Beslut ska fattas om eskadermål. Förslagen Limfjorden och Vänernligger på bordet. Även denna gång föreslås eskadern avsegla runtden 20 maj.

Dagens mycket uppsluppna och idérika träff avslutades med attAnders visade mycket intressanta fotografier om staden Göteborg ibörjan av 1900-talet.

Disigt ute . . .

. . . men varmt, trevligt och uppsluppet inne!

Gammal bild på LSS klubbhus anno dazumal

Annat var det förr. Täta sjösättningar av stora fartyg – sjubogserbåtar stöttade denna gång.

Göteborg – sjöfolkets stad. Utländska sjömän välkomnades tillFerdinand Lundquists shoppingtempel

Semmeltider, härliga tider! Bengt var snabbast igång. Övrigakastade lystna blickar.

Publicerat i 2019: