Säkerhet med Peter Björnhage, SXK

Säkerhetmed Peter Björnhage, SXK

Den 16 oktober fick seniorseglarna en rejäl genomgång om säkerhetpå LSS av Peter Björnhage. Han är en mycket erfaren seglare ochordförande för utbildningskommittén vid SXK Västkustkretsen.

Peter började med flytvästen. Hur viktig den är och hur mankontrollerar att den fungerar. Framför allt viktigt att regelbundetkontrollera den uppblåsbara modellen. Patronen måste sitta fast,västen får inte läcka luft, etc. Testa västen med cykelpump.Kuriosa: när Transportstyrelsen undersökte flytvästanvändningenvisade det sig att hundar använde väst flitigast!

Man ska aldrig ramla överbord. Det gäller att vid besvärligt väderhaka fast sig med sele i fästögla eller ett band på däck.Ordentliga fästöglor i sittbrunnen. Räcke att hålla sig i ärbra. Sprayhood-bågen för klen. Åker man i sjön måste man kunnahittas för att bli upptagen. En PLB-nödsändare är till storhjälp. Annars kan besättningen ombord slänga i saker som flyter,dynor eller sopor, som förvarnar att man närmar sig den nödställdeefter vändning.

Hur ska man då få upp en nödställd ur vattnet? ”Personen skaligga på lovartsidan, betonade Peter, för att inte bli sänkt avden drivande båten. Helst ska den ha aktern mot vind för att liggastadigare. Friläge eller avstängd motor vid lyftet. Viktigt atträddningsstegen i aktern lätt kan lossas från sjön och ärtillräckligt lång. Olämpligt att hala upp en tung kropp medbommen. Bättre med block och talja i akterstaget så attupptagningen kan göras där båten rör sig minst.

Peter tog även upp hanteringen av gas ombord. Brand- och gaslarmviktigt. Svårt att släcka med kolsyra i slutet rum. Man kan inteandas! Pulver skadligt för motorn.

Bind en plugg vid varje genomföring så att den kan tryckas i direktvid brott. Hjärtlungräddning togs också upp.

Så kom då Peter in på höjdpunkten alla väntat på. Raket- ochblossövningen! Han gick noga igenom de olika greppen och hur man skaundvika olyckor. Vädret tillät att seniorseglarna kunde gå nedtill bryggan för att skjuta och blossa torrskodda. Det såg snart utsom en blandning mellan slaget vid Lützen och en match på Ullevimellan ett Göteborgs- och Stockholmslag!

En synnerligen lyckad träff. Tack Peter!

Nödraket- och blossövning var höjdpunkten när Peter Björnhagegästade Seniorseglarna

“Flytvästar av olika slag måste regelbundet kontrolleras, saPeter. En säkerhetslina med två olika långa ändar ska även varastandardutrustning ombord

“Låt den nödställde i vattnet ligga lovart om båten, annarsrisk för dränkning”

“Ingen bra idé att hissa nödställd ombord med bommen. Hellre uppfrån aktern där det gungar minst

Lysdelen kommer nedsinglande med liten fallskärm. Övningsraketernasaknar lysfunktion

Viktigt läsa instruktionen ordentligt inför avskjutning

Så brakade det loss. Raketer avfyrades. Det såg ut som en gigantiskgrupp kedjerökare på utflykt . . .

Lützen i Långedrag

Seniorseglare med bloss – ungefär som på en fotbollsmatch

Nöjda seniorseglare tackar Peter Björnhage för en mycket lärorikövning

Cay Englund drog igång det interna lotteriet. Tag med kontanternästa gång! Kort och swish går inte

Publicerat i 2019: