Segling i hårt väder

Seniorseglarna klarar hårtväder

Onsdagens seniorseglarträffgick helt i det egna berättandets tecken. Träffen hade ingetsärskilt program, så när som på medlemmarnas erfarenheter avsegling i hårt väder. En ny seniorseglare i vardande hälsadesvälkommen: Nils Råberg. Han seglar Albin 78.

Sekreteraren lovade att integöra ett detaljerat referat, så de flesta runt bordet kundeocensurerat beskriva både framgångsrika och mindre lyckadeseglatser.

Seniorseglarna besitter mycketstor kunskap om hur man ska tänka och göra när vädret inte ärdet bästa. Flera har seglat långt, några över Nordsjön.

Ska man över huvud taget gåut om dåligt väder väntas? Hur agerar man vid överfallsväder?Vid långsegling är det oundvikligt att vädret emellanåt blirsvårseglat. Hur ska man agera proaktivt för att klara alla tänkbarasituationer? Hur förbereder man båt och besättning? Segelföring,säker revning, säkring av besättningen med linor och selar.Mathållning, toalettbesök, sjösjuka, personskador, navigationdigitalt och analogt, alternativ angöring, grundstötning,kommunikation med omvärlden, etc, etc.

Mycket av allt detta kom framunder den mycket givande och livliga träffen på LSS.

Nyttigt ämne inför kommandevåreskader i slutet av maj, som i år går upp genom Bohuslän.

Sådant här vill ingen seglare uppleva! Tur att bilden är fejk.

Dagens gäst Nils Råberg, t.h. Bengt Runge t.v.

Vänsterflygeln lyssnar uppmärksamt . . .

. . . när Carl-Erik Carlsson på högerflygeln ger sin syn påsegling i busväder.

Publicerat i 2015: