Segling och träning

Segling,träning och snubblingar!

Onsdagens seniorseglarträff hade som huvudpunkt en mycket givandepresentation av storseglaren och fystränaren Annika Gard.

Det var på håret att programansvariga och medlemmarna medgemensamma krafter fick datorn att kommunicera på rätt sätt medPC-projektorn. Med hjälp av professor emeritus Ingmar Andréassonblev det ordning på torpet.

Klas Wirdemo gratulerade sedan Lennart Hammar på ”80-årsdagen”.Blommor och vin överräcktes till applåder. Då sa Lennart: jag harbara fyllt 79. Ridå! Födelsedagslistan hade fel födelseår förLennart, som naturligtvis ändå blev ordentligt firad.

Annika började med att berätta om sitt rika seglarliv med olikakappseglingsbåtar och besättningar på toppnivå. Den storakärleken på båtsidan under alla år har varit J24. Den senast ägdaköptes 1999 och har bl.a. använts som långfärdsbåt.

Under några år storsatsade Annika på s.k. tjejbesättningar ibåttypen J80. Det var ett tufft schema med 42 på- och avmastningarunder en säsong. På VM för J80 i La Rochelle startade 82 båtaroch Annika seglade hem en meriterande plats mitt i det kvalificeradestartfältet.

Ett stort äventyr var seglingen med Christoph Rassy i HR 62 ”Bamsen”under Blue Water Round the World Rally 2005-2007. Annika deltog påden avslutande etappen El Gouna-Suez / Suez-Kreta. Passagen genomSuez-kanalen var spännande men också en rysare på många sätt.

Avslutningsvis presenterade Annika sin och dottern Fias verksamhetBodygard som erbjuder ”träning som passar alla”. Hon har arbetatmed fysträning i 25 år. Som illustration till vad man kan göra föratt lindra effekten av allt hängande över datorer, läsplattor ochsmartphones gjorde vi tillsammans olika rörelser för att motverkaskador och dålig hållning i rygg, axlar och nacke.

Återigen gav ordförande Klas guldkant åt träffen genom att bjudapå en låda semlor!

Varför är bilden upp och ned? Professor emeritus Ingmar var tillstor hjälp att få PC-projektorn på humör.

Lennart Hammar gratulerades på sin 80-årsdag trots att han nu barafyllt 79. Fel födelseår i matrikeln! Så han är kvar iungdomssektionen ytterligare ett år.

Storseglaren och fystränaren Annika Gard gjorde en mycket uppskattadpresentation av sitt seglingsliv och hur man håller sig i form medrätt träning.

J24 är Annikas ögonsten. Med den båten långseglar hon och taräven med barnbarn på äventyr i skärgården.

Dottern Fia och Annika under segling. Tillsammans driver de företagetBodygard.

Kappsegling på hög nivå med tjejbesättningar i J 80 var undernågra år Annikas passion.

Med Christoph Rassy i HR 62 ”Bamsen” under Blue Water Round theWorld Rally 2005-2007. Annika deltog på den avslutande etappen ElGouna-Suez / Suez-Kreta.

Annika instruerar seniorseglarna i lämpliga rörelser för att skonarygg, nacke, axlar, etc.

Klas goda semlor förgyllde träffen på LSS!

Publicerat i 2016: