Seniorseglarna trivdes på Marinskroten

Seniorseglarnastortrivdes på Marinskroten

Det är vi som säljerbåtar, såväl hela som i delar. Det är vi som tar hand om båtarnaingen vill ha. Det är vi som gör dem till båtarna alla vill ha!”

Så inleds presentationen påhemsidan för Marinskroten i Göteborg, del iUtbildningsrederi AB.Idén kom av att de erbjöds alltför många båtar som var i sådåligt skick att de inte var möjliga att renovera. Det enda somåterstod var skrotning.

Företaget källsorterar allt.Delar av trä och metall återanvänds vid renoveringsarbeten ellersäljs. De gamla båtarna lever vidare med andra ord. ”Man kan sägaatt de blev organdonatorer.” Deras delar och detaljer återanvändsi friska båtar. Övrigt går till destruktion eller värme.

Seniorseglarna som besökteMarinskroten på Ringön fick en förstklassig visning av chefensjälv – Bengt Johansson. Han har varit sjöman, kört minsvepare,fraktat pellets utefter kusten, etc. En verklig entreprenör ochföretagsledare med hjärtat på rätta stället. Många ungdomar ochandra med sysselsättningsbehov får en utvecklande tillvaro påföretaget, som bl.a. samverkar med kommunen i olika former.

Bengt visade stolt någrabåtar under renovering. När de är klara går de till försäljning.Företaget åtar sig inte renoveringsuppdrag. “Det blir förstressigt med alla deadlines när kunder ska sjösätta och ut påsemester”, säger Bengt. Hela tiden skapas nya verksamhetsidéeroch lokalbehovet är omättligt.

Några av dyrgriparna vi fickse var bl.a. en vit Havsörn, en grå Marieholm 32, en seglare imahogny som byggts i Kungsviken och så småningom hamnade 18 år iladugård. Även motorbåtar, t.ex. skelettet till en racer av ChrisCraft-typ. En fin julle med kapp saknade ursprung. Vår Carl-Erikhade säkert kunnat identifiera båttypen. Öckeröjulle? En ståtligPetterssonbåt fångade också vårt intresse.

Stort tack Lasse Lundell föratt du arrangerade detta besök!

Bengt Johansson berättade om renoveringen av denna Havsörn, som ifärdigt skick ska säljas.

Även denna Marieholm 32 ska bli som ny.

Efter 18 år i ladugård hamnade denna juvel i mahogny frånKungsviken hos Marinskroten på Ringön. Akterspegeln måste tätasmed epoxy och skiva innan mahogny läggs på.

Lasse L håller skiss över en racer av Chris Craft-typ så att Bengtkan övertyga oss om vilken pärla detta ska bli.

Vad kan detta vara för julle? Carl-Erik?

Galosch-racer med rejäl snurra framför en klassisk Petterssonbåtunder renovering.

Och plötsligt står där en spännande jänkare, som också hållerpå att renoveras!

Bengt gladde seniorseglarna med kul information om snurror frånforntiden.

Det givande besöket på Marinskroten avslutades med fika på Ringön.Vi fyllde lokalen helt och hade en glad stund med trevlig personal.

Publicerat i 2019: