startmöte 2017

STORMIGTSTARTMÖTE 2017

Denna dag var det klass2-varning för vädret i Göteborg, det var stormstyrka i byarna.Antalet deltagare var något mindre än vanligt.

Ordinarie möteslokal kundeinte användas på grund av golvarbete, vi fick därför hålla tilli ett mindre rum i övervåningen utan tillgång till projektor. Denplanerade visningen av bilder från fototävlingen och presentationav vinnarna fick därför vänta till följande onsdagsmöte.

Istället redogjorde SvenTernmalm för sina tankar om den kommande våreskadern till Danmark.

Eftersom projektor saknadesfick vi följa den föreslagna rutten på kartor i våra mobiler. Sven föreslog ön Tunö (väster om Samsö) som startpunkt föreskadern. Därefter besök på öarna söder om Fyn, öarna iSmålandsfarvandet , Bögeströmmarna mm. För- och nackdelar meddygnsetapper och nattsegling ventilerades.

Sven delade också ut ettfrågeformulär där han ville ha synpunkter på antal veckor,starttidpunkt osv. Beslut i frågan tages senare i vår.

Vi diskuterade också detinfoblad i A4-format som tagits fram för att värva nya medlemmar.Tryckning av detta blad skulle förmodligen bli dyrt. Det bestämdesdärför, att Sture Bergström skulle ta fram några exemplar i A4-och A5-format med laserfärgskrivare för att testa detta.

Vi hade denna gång inte denfina utsikt, som vi har i vår vanliga lokal, men det blev en trevligsammankomst ändå! Därefter gick vi hemåt i regnet och stormen.

Vid pennan, Sven Hansson

Publicerat i 2017: