Marstrand

Marstrand

KlasWirdemo rapporterar:

Dennasegling gjordes i min Maxi Fenix från Nordön. Målen var Marstrand.

Medseglarevar Lars Holmstrand, Arne Barkhult, min dotter Jennie och hennesdotter Agnes.

Viseglade i god vind från ungefär syd rakt västerut, rundade Åstoloch vände österut och gick in i Dyröns södra hamn. Där förtärdevi bland annat grillkorv och förvärmda korvbröd, vilka senaresärskilt uppskattades av de manliga gastarna.

Så här säkert och fint satt Agnes i Maxi fenix!

Publicerat i 2016: