Trevlig träff utan program

Trevligträff utan program

Onsdag igen och seniorseglare i Långedrag. En ganska unik föreningsom träffas under segel eller i LSS-lokalen varje onsdag året runt,utom i juli.

Det blev en träff med många infallsvinklar denna gång. Bildernafrån jubileumsfesten den 22 augusti på Källö-Knippla hade kommitpå avvägar, så de får visas längre fram. Bengt har skrivit omfesten och ska lägga in text och Franz bilder inom kort.

Närvarande nya och ganska nya medlemmar, som närvarade idag,presenterades av Anders.

Anders gick igenom det kommande årsmötet den 6 november. Kallelsehar gått ut med dagordning och verksamhetsberättelse. Andersvälkomnar flera detaljer från medlemmarna att läggas till iberättelsen.

Nästa onsdag den 30 oktober har skolorna ledigt och LSS är upptagetav unga seglare. Anders har ordnat en tur med guidning på Stena-båttill Fredrikshamn. Han har mailat alla medlemmar om detaljerna.

Cay gick igenom lotteriet, som har dragning den 11 december.

Sture föreslog ett besök på V.I.C. = Varvs- och IndustrihistorisktCenter. Förslagsvis på sportlovet, vecka 7, då LSS är upptaget.Båtmässan är veckan innan, den 1-9 februari. Besöket för engrupp på V.I.C. kostar

1 000 kr, inklusive två timmars föredrag och fika. Centret liggerpå Anders Carlssons gata 11 nedåt Lundbyhamnen. Med hyggliganslutning seniorseglare kostar detta inte så mycket per person.

Träffen avslutades med bildvisning av Anders, som har myckettrevligt och roligt på sin dator. Han gick igenom vår hemsidasolika avsnitt. Bildspelet om Seniorseglarna visades.

Ulf visade svartvita bilder han tagit med Svens vandringspris ifototävlingen. Han hade gjort en runda mellan Lilla Bommen ochskansen Kronan. Tävlingsbidrag till årets fototävling vill Ulf haföre den 13 november.

Trångt som i semesterhamnarna. Men det blev ingen tilläggare dennagång!

Anders hade som vanligt många fina och roliga saker på sin dator.Passar fint när vi inte har program.

Publicerat i 2019: