Utflykt med skärgårdsbåt till Styrsö

Seniorseglarnatill Styrsö

Näst sista aktiviteten för vårsäsongen bleven soldränkt utflykt med skärgårdsbåt till Styrsö. LSS hadeskollovslediga juniorseglare på programmet, så klubblokalen varupptagen. Ett antal Optimistjollar guppade i vårsolen utanförklubbhuset.

Nio seniorseglare embarkerade Silvertärnan meddestination Styrsö Tången. Ejderflockar med Ådor och Gudingarkunde ses under färden. En solig promenad på ca tre kilometer togoss ned till Halsvik, förbi kyrkan från 1752 i gamla kyrkbyn mittpå ön, och sedan till Brattens hamn. Där intogs matsäck påsoliga bänkar. Två medlemmar frestades av restaurangens pyttipanna.

Styrsö är idag en bitvis lummig ö, men såhar det inte alltid varit.

Citat från Sällskapet Arbores webbplats:

”När man ser dagens grönskande Styrsö, ärdet svårt att tro att ön under förrförra seklet var både kal ochödslig. Ön, som tidigare hade varit täckt av ekskog, hade gåttsamma öde till mötes som så många andra områden med storaekbestånd, nämligen den skövling som skedde för att förse1700-talets omfattande skeppsbyggeri med byggmaterial.Återplanteringen av träd hade heller inte varit specielltangelägen, eftersom den bofasta befolkningen i huvudsak levde avfiske. Sällskapet Arbores bildades därför 1886 med detursprungliga syftet att återplantera träd på ön”

På båten hem till Saltholmen konstateradesatt nu var det hög tid att få segelbåtarna färdiga och sjösattainför medlemsseglingarna i sommar.

Väl mött där ute alla seniorseglare!

Fartyg till Göteborg – Nordens störstahamn

Halsvik

Kyrkan mitt i byn

Nu är här skog igen

Båten hem

Eric, Lasse, N n och Franz

Klas och Kjell

Snart skall segelbåtarna i sjön

Publicerat i 2013: