Våravslutning 2013 med lunch på GKSS

Vårprogrammet avslutadesmed lunch

Seniorseglarnas vårprogram avslutades den 10april med lunch i Kungarummet på GKSS Seglarkrogen.

Under ett par timmar samtalade 21 medlemmarunder mycket gemytliga former om båtlivet i stort och om sommarenskommande seglingar i synnerhet.

Nu stundar gemensamma seglingar i Göteborgsskärgård varje vecka från maj och en eskader till Norge.

Höstprogrammet i klubblokalen LSS startar den18 september.

Seniorseglarna önskar alla seglarvännertrevlig sommar!

Kungarummet på GKSS Seglarkrogen iLångedrag

Publicerat i 2013: