Våreskader till Sörlandet, Gunnar berättar

Seniorseglarnasvåreskader 2013

som jag (Gunnar W) minns denefter 5 månader

Årets eskader planerades för att gå tillnorska sydkusten. Vår ordförande Emeritus Sven, som efter lyckadknäoperation åter blivit ”ship shape” stakade i sedvanlig andaut vildsinta överfarter direkt från Göteborg till norskasydkusten, men kunde i ett infall av humanism även tänka sig enmellan-

landning i Skagen.

Vår kulinariskt sinnade och i Aalborg Röd:ssmak och egenskaper djupt insatte saxofonist Kjell Nor-

ström, föreslog förra årets eskader till

Dronningens Danmark, men i omvänd riktning.Majoriteten röstade dock för mera omväxling, så det fick bli detfagra men dyra och icke fullt så kulinariskt

sinnade Norge. Samling på Klädesholmenkvällen den 22 maj.

Fram till någon vecka innan avfärd tog sigeskaderns sammansättning ut så här:

Malö FELICIA (22/5 – 31/5)

Ingmar Andreasson

Ulf Arensberg

Sven Hansson

Odd kristensen

Vega Lyran

Gunnar Wikendal

Eric Brelén

Fantasi 37 KATJA

Kjell Nordström

Ralph Elgqvist

Lars Holmstrand

Fenix FELICIA

Klas Wirdemo

Anders Flink

Sven Ternmalm

Oklarheter i vilken omfattning Franz Matzingeroch Caj Englund deltar.

Ca. en vecka innan avfärd meddelade Franz attäven han gärna ville vara på ”Lyran”. Vi (min fru och jag) harunder mer än ett kvarts sekel använt båten som sommarstuga, såden är modifierad för att fungera så bra som möjligt för tvåpersoner. Efter överläggning med Eric bestämdes dock att detfunkar – vi knör ihop oss.

När några dagar återstod hade jag Eric påtråden, som frågade hur det gick. Jo då, nu skall bara seglen på,så är det klart. Nja, sa Eric, det är så att jag har köpt enlite´ större båt, så jag tänkte att vi kunde ta´den. Så blevdet och dessutom var vår gamle utgångne, men nu återvunne brandmanJarl Skyland städslad som allt i allo ombord. (Gammal förresten –dom här grabbarna pensioneras när dom är i sina bäst år.)

När alla frågetecken, eventualiteter, om ochmen etc. rätats ut såg deltagarlistan den 19/5 ut så här:

1. Malö FELICIA (22/5 -31/5)

Ingmar Andreasson (Skeppare)

Sven Hansson

Odd Kristensen

Carl-Eric Carlsson

2. Maxi 999 MAXAHLINA på vä g att bliLENA 3

Eric Brele´n (Skeppare)

Gunnar Wikendal

Franz Matzinger

Jarl Skyland

3. Fantasi 37 KATJA

Kjell Nordström (Skeppare)

Lars Holmstrand

4. Fenix FELICIA

Klas Wirdemo (Skeppare)

Anders Flink

Sven Ternmalm

22maj 2013 (Onsdag)

Lämnade Almösund i Erics nyinförskaffadeMaxi 999 kl. 14.40 efter koll (tillsammans med tidigare ägaren) avläckande slangar m.m. och allmän installation samt styrkta av kaffemed bulle.

Anlände Klädesholmen kl. 16.20. Dist15.8 NM.

Whiskey för samtliga ombord på Lasse Lundellsmotoryacht, som han utflyktat till Klädesholmen för avlämnande avLars Holmstrand och hemtransport av Carl-Erik, som här avslutade sineskader.

23maj (Torsdag)

Lämnade Klädesholmen 09.30 och anländeVäderö Storö kl. 16.20 efter en lite guppig färd, där Franz fannsig föranlåten att dela med sig av maten till fiskarna. Distans37,5 NM. Malö FELICIA 18.15 och Fenix FELICIA 18.45. Tilläggareserverades på Malö:n. På 999:an serverades rödvinskokt fläskfile´-

gryta med tillhörande rödtjut. KATJA (somtydligen varit ute på eskapader) anlände kl. 22

24maj (Fredag)

Lämnade Väderö Storö 9.15 efter övriga,då vi låg innerst i paketet. Förseglet rappade ur, men åtgärdadesutan manspillan. Problem med läckande vatten in i kölsvinet, kollav onödiga iskarvade

slangstumpar. Pumpen för tappvarmvatten liksomlänspumpen utslagna. Loggen fungerar periodvis och börjar sedan åter räkna från 0. Skarvade el-ledningar lagda i kölsvinet! Plötsligt löste automat-

säkringen ut och gick ej att återställa.Anlände Stavern (Norges minsta stad) efter ca 40 NM. Allt ljus

ombord utslaget. Ingmar på Malö:n skänkteoss ledljus genom att låna ut en fotogenlampa.

25maj (Lördag – liggedag i Stavern)

Erik började dagen med att förfärdiga enroderindikator, bestående av en valknop, utvisande ratten i

neutralläge.

De flesta i besättningarna gjorde enintressant långpromenad genom f.d.Fredriksvern Verft och en gångflottbas. Vi besökte även Minneshallen, ett massivt granitmonumentöver sjömän som dog under 1:a och 2:a världskrigen.

KATJA och Malö FELICIA lämnade kl. 14.30 förhemfärd.

Bland alla fullproppade stuvutrymmen hittadejag den 1,5 liters magnumbutelj med rödvin som hitills varitförsvunnen.Den kompletterades med potatisgratin, jämte resterna avden av Franzmannen för-färdigade och medhavde utmärkta gulasch,som även den varit utom synhåll.

Jag reagerar alltid över hur man i båtreklamentalar om antalet kojer, men aldrig över antalet garderober eller hurmanskall stuva alla dynor som blir övernär man bäddat. Kl 19.30infann sig resten av eskadern, d.v.s. Klas med besättninh för kaffecognac, whiskey etc.

Staverns fiskhandlare hade tydligen genomgåttnågon religiös kris – på kvällskröken kom de dragan-

des en kärra med krabbor, som utdelades utantribut i form av norske Konungens högt värderade

penningar.

26maj (Söndag)

Lämnade Stavern kl.11 med eskaderledaren itäten. Instrumenten på 999:an fungerar under motorgång en stund ibörjan, men är helt opålitliga. Anlände Kragerö kl.16 efter ca25NM och en

mkt. naturskön färd.

På kvällen dukades det på bryggan och dekrabbor som vi oköpandes blivit ägare till avnjöts.

27/5(Måndag)

Beslutades att vi skulle få oss en liggedag påKragerö p.g.a. regnväder. Bestämdes också att vi inte skullefortsätta till Risör med anledning av vind- och väderförhållande.

Vädret blev dock bättre, faktiskt riktigtbra, så vi lämnade Kragerö kl.14.45 efter bunkring av vatten ochdiesel. Efter motorgång hela den vackra vägen i lugnt och ganskasoligt väder anlände vi till Nev-

lunghamn kl.18. Distans 16,6 NM.

Eric förhandlade sig till en torsk á 2,1 kgför NOK 200.-. Prisförhandlingen ”sket sig” – i morgon närfiskaffären öppnar kommer den att kosta 325 sa´ fiskaren. Fantrot´ sa´rellingen!

Hur som helst visade Eric sina bästakocktalanger när han kokade, styckade och serv erade exemplaret –

det räckte till hela eskadern, d.v.s. resternaav den. För att göra anrättningen rättvisa utsågs de rask-

aste ynglingarna, d.v.s. Ander och undertecknadatt vallfärda 3+3 km till handelsboden för inhandlande avpepparrot.Denna var tydligen angelägen och uppskattad ity fisken varfortfarande ouppäten då vi kom tillbaka. Eric satte tänderna itorskhuvudet, vi andra delade på resten.

28/5(Tisdag)- och LIGGEDAG

Tänk så skönt – att få en dag i lättjaoch förnedring!

Veteranbilsträff i hamnen där även mångagamla vackra hus finns att beskåda.

29/5(Onsdag)

Lämnade NEVLUNGHAMN kl.10.15 i småregn –segling några timmar och därefter motorgång –

regn hela dagen. Anlände EKENÄS påSYDKOSTER 18.30. En magnifik komposition av kassler, bruna

bönor och potatis platsade i samtligas magarutan krus.

30/5(Torsdag)

Liggedag med besök på NATURUM, där vi kundebetitta bevittna och lära oss om den unika Koster-

fjorden. Nu hemkomna till ”Äran ochHjältarnas Land” firades torsdagen på traditionellt blågult vis

ärter, fläsk och ugnspannkaka.

Eric, Jarlen och undertecknad gick och hälsadepå Tjalle Beckman, som är gammal bekant till Eric, Jalle och minfru!!!!!!

(Hon och Tjalle dansade folkdans tillsammans isina ungdoms dagar.

På kvällen samling i 999:an(som mer och merövergår till att bli Lena 3 – Eric rubbar och gnubbar)

för gin & tonic samt Anders 12-årigawhiskey – som av någon aledning räckt ända hit.

31/5(Fredag)

Efter vattenfyllning (som är avsaltathavsvatten och inte finns att få på bryggorna) och med benägeninsats av Tjalle, lämnade vi Ekenäs kl. 10

Med måttlig vind och sol byttes densjälvslående focken mot genua. Då väder och vind spelade oss ihänderna (7 -8 m/sek och kanske 10 i byarna) beslöts att skippaGrebbestad och i stället gå till Fjällbacka, dit vi oankomnaankommo kl 14.30. Distans ca 20NM. Efter en öl på strand kafeetvanka-

des potatisgratin med falukorv ombord. (Visstgör väl fransk stavning av gratängen även falukorven meragourmetanpassad)

På kvällskröken kaffe ombord på ”FenixFelicia”

1juni (Lördag)

Lämnade FJÄLLBACKA för maskin kl. 9.30 föratt gå inre vägen förbi Tanum Strand. Efter kort mellanlandning iHamburgsund för bunkring av mat för Felicia fortsatt motorgångtill MALMÖN, där vi lade till i gamla hamnen kl. 14.30. Distans14.5 NM. Liten tilläggare ombord på Lena 3 ?!? (Eric

skrapar och skrubbar – vi ser fram emotdopet.

En varm och så solig dag att det blev lägeatt prova bomkapellet

2juni (Söndag)

Lämnade Malmön 12.45 efter kaffekalas ombordpå 999:an, förplägade med winerbröd som Felicia lag-

ligt inhandlat i Hamburgsund. AnländeBASSHOLMEN 15.15 Distans 7,5 NM.

Mathållningen ombord på Felicia verkaroroväckande. Toaletten är igenkorkad och septitanken uppblåst somen ballong, färdig att krevera. Har hittills motstått alla försöktill rensning.

3juni (Måndag)

Lämnade Bassholmen 09.15. Delvis motor, menmest seglig i lätt vind.

Anlände Almösund kl.15.30

Efter att ha baxat iland det mesta av våratillhörigheter (en del glömdes kvar) i Eriks bilupptäckte denskarpögde Jarlen att höger framhjul var platt. Ut med allt bagage,inkl. Franzens enorma bag, för att konstatera att bilens utrustningej dög för att få loss hjulbultarna. Allt löste sig dock och Erikfick ha en uppgörelse med firman där han köpt nya däck – mendet är en annan historia.

VAD HÄNDE MED DEN ANDRA DELEN AV ESKADERN DÅ?

Ja, dom kom ända till ”Verldens Ende” (sydspetsen på Tjöme)och därifrån till Ursholmen och Ramsö,

liksom Bovallstrand och Kärringön.

Vi hade en väldigt fin tur till norskasörlandet och den andra delen kom ju till ”Verldens Ende” –

vi fick avnjuta Eric:s pepparrotstorsk(pepparroten icke att föglöma) och det andra gänget hamnade

på ”Petterssons krog” – så alla börvara nöjda och glada.

Och så var denna saga ALL

Gunnar W

Publicerat i 2013: