Våreskadern 2019

Våreskaderntill Norge 2019

Seniorseglarnas våreskadertill Norge stod på programmet den 9 oktober. Anders berättade omden lyckade seglingen, assisterad av bl a Sture och Bengt.

På vår hemsida har Andersoch Bengt publicerat två fina eskaderrapporter med många bilder.Ingmar har lagt upp en Dropbox för Seniorseglarna. Här finns bilderinlagda av några eskaderseglare.

Gå in under Loggböcker,2019. Där finns eskaderrapporterna.

Trevlig läsning!

Jolleseglarna hos LSS är fortfarande aktiva trots den tidiga kylan

Förväntansfulla seniorseglare på LSS

Äntligen har jag fått den, sa Thor och iklädde sig bumsSeniorseglarnas klubbtröja

Årets eskader blev lyckad

Vid Norge-angöringen blev dimman tät, men det hindrade inte dedjärva seniorseglare att gå in mellan öarna

Vid långseglingar händer ofta saker med båtarna. Motorfel,vattenläcka och brustet bomfäste denna gång

Landare i olika former hör till en lyckad segling

Norge har sin egen atmosfär. Oljeplattformar hör till, som härutanför Arendal

Publicerat i 2019: