Vårlunch på GKSS Seglarkrogen

Vårlunchpå GKSS Seglarkrogen

Så var det återvåravslutning med lunch på GKSS. Tjugotalet seniorseglare samladestill bords i Seglarkrogens Kungarum. Fin inramning och god stämning.Höga förväntningar på årets seglingssäsong.

Bengt Runge gick igenomeskaderplaneringen. Fem båtar till start och nu har allabesättningar så det räcker. Första sommarmötet på LSS den 25maj är samtidigt skepparnöte för eskedern.

Programkommittén kommersuccessivt att lägga ut information på hemsidan om de månadsvisasommarträffarna framöver.

Höstsäsongen på LSS drarigång den 28 september. Fram till dess blir det dagseglingar iGöteborgs skärgård.

Seniorseglarnaönskar alla en härlig seglingssommar!

Traditionsenlig vårlunch påGKSS

Fin atmosfär i Kungarummet

Bengt Runge har greppet omeskadern.

Publicerat i 2016: