Vårsäsongens första träff med Seniorseglarna

Vårsäsongensförsta medlemsträff på LSS

Vid årets första möte rådde lätt regn och blåst och inbjödinte till vistelse utomhus.

I huvudsak behandlades tre saker vid mötet nämligen fototävlingen,vårens program och den kommande eskaderseglingen.

Till fototävlingen hade inkommit 31 bilder, av vilka 24 visades påPC-projektorn.

Mycket varierande motiv, från vår skärgård och från sydligarenejder, människor och djur, båtbilder och ett stilleben blandannat. Bilderna fick oss att längta till kommande seglingssäsong.

Vårens program är inte spikat i detalj men vi fick en redogörelseav den nya programkommittén, Anders Flink och Sven Hansson, som lagtner mycken möda på att hitta intressanta programpunkter. Ett antalaktiviteter som skulle täcka mer än ett års verksamhetpresenterades, de flesta av dem dock utanför byggnaden. En avsvårigheterna för programkommittén är att hitta tillräckligtmånga aktiviteter för föreningslokalen.

Bengt Runge berättade om den kommande eskaderseglingen. Enligt enenkät som gjordes före jul framkom att det förelåg störstintresse för den kortare av de föreslagna rutterna till den danskaön Fyn. Sista ordet är inte sagt vad gäller det slutliga målet.En sak som är nästan säker är att starten är planerad till 20-21maj, med tänkt samling på danska Tunö den 24 maj.

Vi hoppas nu bara att vädrets makter inte sätter stopp.

Publicerat i 2014: