Dockning av lastfartyget Fryken, berättad av Odd

LastfartygetFryken

Föreningenför m/s Fryken

Måndagen den 6 december bogserade vi Frykenfrån Maritiman till Gotenius och dockade i största dockan.

Det var strömt och en del isflak i älven menmed två starka bogserbåtar från Frog, två lotsar och den lillailltra båten (Scandia full fram eller full back) från Gotenius såkom vi väl fram.Fri höjd under Götaälvbron är 19,5 m och dåFryken’s höjd är ca. 20 m och det därtill var högt vatten fick vibegära broöppning.

Vi som var däcksmanskap fick vara ytterstförsiktiga då det var glashalt på däcket med snö och is.

ut.. Det var inga havstulpaner, ingalånghalsar, enda beväxningen var glesa strån ca. 5 cm långa somstack ut från ett ca. 3 cm tjockt sedimentlager.Fryken har legat påMaritiman sedan 1986 och har varit ute någon gång för många årsedan.

Jag har inga bilder från bogsering ochdockning då kameran blev kvarglömd hemma på köksbordet.

I dag var jag nere på Gotenius i minus 9° ochdecembersol och inspekterade och tog några bilder.Det har gjortstjockleksmätningar av undervattenskrovet och det är till dels djupa"pittings". På de värsta ställena lappas det med 10 mmplåt.

På bilden av maskintoppen ser vi 3 av de 5cylindrarna på Atlas Polar motorn.

MaritimanLuciadagen 2010. Tomt vid ms Frykens kajplats

I torrdockan på Gotenius varv

Maskintoppen

Lapp på den renblästrade fribordsplåten

Slipning och lappning

Tjockleksmätningar utförda

Frykenbogseras tillbaka från Gotenius varv till Maritiman 2011-01-20

I avvaktan på att Götaälvbron skall öppnas

Broöppning

Efter passage av bron med liten marginal i höjdled.

Lirkas på plats vid Maritimans kaj. Stenpiren i bild.

Publicerat i 2013: