Visslande öbor och fel byxor

Visslandeöbor och fel byxor

Va, vill du ha med mig tillKanarieöarna på segling” utropade Cay Englund när en kompisringde. Och så blev det. På Seniorseglarnas träff den 6 marsberättade Cay om ett äventyr för 34 år sedan.

Kompisgänget medstockholmare och göteborgare seglade hyrd båt mellan öarna GranCanaria, Teneriffa och La Gomera. Den senare ön visade sig varamycket kuperad med berg och djupa dalar. Här utveckladeurbefolkningen ett visselspråk för mycket länge sedan för attkunna kommunicera över dalarna. Språket anpassades till spanskanär öarna koloniserades av spanjorer på 1500-talet. Obligatorisktämne i skolorna på ön. Språket kan liknas vid morsealfabetet medett antal grundelement somkod för bokstäver, stavelser och olika ljud. På La Gomerafyllde Cay 50 år.

Seglingen var på det helataget mycket trevlig och berikande, men kunde blivit smärtsam. Cayskulle bada från båten men tyckte det såg skräpigt ut i vattnetmed många små uppblåsta plastpåsar. Vännerna hejdade honom frånbadet och menade att Portugisiska örlogsmän inte är att leka med!En annan dag såg de ett mystiskt ljus i vattnet och upptäckte attdet kom från ett stim bläckfiskar.

Efter Cays fina berättelseförklarade Anders varför hans båt heter Gromit. Namnet kommer frånde säregna filmerna med lerfigurerna Wallace och hunden Gromit.Animatören Nick Park slog igenom 1993 och fick en Oscar för sinskapelse “The Wrong Trousers”. Anders visade en YouTube-film sombeskriver hur Nick arbetar. Minst sagt tidsödande animeringsmetod.Inga datoranimeringar här inte!

Därefter såg vi filmen ”TheWrong Trousers”. Fantastiskt kul film!

Va, vill du ha med mig tillKanarieöarna på segling! Cay simulerade ett givande samtal för 34år sedan

Seglingsrutten från GranCanaria och åter

Två härliga lerfigurer -Wallace och Gromit. Hunden är ursprunget till namnet på Anders båt

Man förstår att Nick Parksannorlunda berättelser och skickliga leranimering ligger ordförandeAnders varmt om hjärtat!

En YouTube-film om Nick Parksarbete med filmen The Wrong Trousers visades

Nick Park i arbete medlerfigurerna

Publicerat i 2019: