Björkö Framnäs

Björkö Framnäs

Anders Flink berättar:

Påbud utgick att seglarnafrån Björlanda Kile samlas och parkerar vid Skra Bro och sedan åkergemensamt till hamnen föra att spara parkeringsavgifter. Med Gunnaråkte Carl-Erik och Klas W medan jag fått med mig en gammalarbetskamrat, Owe. Vi börjar göra i ordning båten när plötsligtCarl-Erik kommer över till oss. Han har aldrig seglat en Fenix ochvi är mer än glada att kunna erbjuda den erfarenheten.

Jag gör som vanligt, sättersegel, trimmar efter bästa förmåga och startar autopiloten. Vindenär sydvästlig och svag och det händer inte mycket. Efter en stundsskvalpande kopplar Carl-Erik resolut bort autopiloten, tar överstyrningen och visar oss hur man styr en båt på kryss. Och visstgår det effektivare. Carl-Erik använder mycket seglingstermer isitt språk och jag hänger på så gott jag kan, inte minst för attimponera på Owe. Och han ser vederbörligt imponerad ut. ”Lyran”med Gunnar och Klas har försvunnit långt framför oss (motorn?) ochstrax kommer Kjell P i sin Maxi 68 ”Lunken” och kör om medtydlig motordrift. Vi seglar vidare.

Lite funderingar runtinseglingen till Framnäs. Kan man gå tätt efter berget? Vi chansarinte utan följer prickar och enslinjer. På bryggan välkomnas vi aven hungrig församling seniorseglare. Varför kommer jag alltid sist? Förutom seglarna har också Tore och Britta Hedberg anläntlandvägen. Liten promenad på bryggorna och vi tittar beundrande påFramarnas kostrar. Fina som möbler ligger dom förtöjda på rad. Isamma ögonblick ser vi också Kryssarklubbens Gratia sakta glida inmot Kalvsund, där redan en av skutorna ligger förtöjd.

Sol och varmt och vi slappnarav vid lunchbordet. Historier berättas om olika äventyr ochkonstigheter. En del nya. Så småningom tar vi oss till båtarnaigen och styr hemåt. Vinden har inte piggnat till så det blirmycket motor.

Ännu en härlig dag med liteför mycket sol i huvudet.

Vackra kostrar på Björkö Framnäs

Den här finishen fixar man inte på en helg!

En större skönhet passerar Framnäs – Gratia

Segling Fram-kallar aptit

Publicerat i 2014: