Eskaderledaren informerar

Eskaderledaren för våreskadern 2020

Detta skrevs 2020-05-0-01

Med anledning av rådande pandemin så ärårets eskadersegling INSTÄLLD!

Detta skrevs 2020-04-15

Det är en dryg månad tills viskulle ge oss iväg. Enligt nätet har Danmark stängt sin gränstill först 13 april och sedan till 10 maj. Möjligen blir detytterligare förlängt.

Eskadern är till för att viskall se nya ställen och att vi skall umgås och ha trevligt. Efteren dag på havet samlas vi i en sittbrunn och tar en landare ochpratar om dagens segling. Vi som sitter där kommer alla från olikahushåll med olika kontakter. Det räcker att någon av oss ärsmittbärare så kommer de flesta av oss att åka dit och bli sjuka.Eftersom vi alla har uppnått en aktningsvärd ålder så är riskenför oss, om vi skulle bli smittade, ganska stor. Det vore förSeniorseglarna och de anhöriga en katastrof om någon blir smittadoch avlider. Vårt seglande får inte ha det priset.

Även om Danmark häver singränsspärr så är smittan lika farlig för oss och det är likalätt att bli smittad även i slutet av maj. Pandemin kommer ju inteatt ta slut så fort.

Jag föreslår alltså attvi lägger ned årets våreskader.Det är nog trots allt en av de mindre uppoffringarna vi får görabland alla andra begränsningar som coronan utsätter oss för..

Låt oss se hur det ser ut islutet av sommaren – kanske kan vi då göra någon form aveskadersegling, kanske 20 augusti till 6 september, alltså tremånader senare.

Medledsna seglarhälsningar

Bengt

Dettaskrev 2020-04-02

Vi lever i Coronas skugga! Inte trevligt men nog nödvändigt. Våreskader är kanske i farozonen men vi fortsätter att planera – attställa in går ju fort men att ta igen missad planering är svårare.Om Danmark fortfarande har stängt sina gränser är nog inte ettgäng åldrande seglare välkomna!

Det vi behöver fundera på är när vi skall starta med tanke påKristi Himmelsfärd. Kanske Sven H vet lite hur det brukar se ut ihamnen. För det är väl i Österby du huserar? Har du en åsikt attge oss? Skall vi starta tidigare så att vi är förbi Laesö företorsdagen? Eller senare? Alla åsikter mottages.

Ingmar A har backat ur och kan inte delta. Lennart H har kommit med.Annars ser bifogade deltagarförteckning likadan ut.

Vårhälsningar

Bengt

Nuvarande planeringser ut enligt följande:

Eskader våren 2020 per 2/4

Enligt den preliminära anmälan till våreskader till Roskilde,Danmark våren 2020, ser läget ut så här: Jag har lagt till någradeltagare som varit med tidigare.

Deltagare Båt Tänkbart antal gastar?

Gunnar B Pearl 1 – 2 gastar

Anders F Gromit 1 – 2 gastar

Bengt R Polgara 2 2gastar, Jan P, och Christer O

Lars R MaDame Hustru + 1 gast

Klas W Felicia 1 – 2 gastar

Boo Hever med Shadowfax 9 deltar lite vid sidan

Deltagare utan båt – 10 gastar. I båtarna får plats 6 – 10gastar

Tore A

Sture B

Lennart H

Sven H (en vecka)

Lasse H

Kjell J

Lena L

Thor M

Franz M

Flemming N

Björn T

De gastar som har preferenser angående vilken båt de vill segla meduppmanas att kontakta skepparen och höra sig för. De som inte villdet kommer jag att fördela ut på båtarna

Starten får diskuteras. Det blir troligen samling på LaesöÖsterby. 21 maj är Kr. Himmelsfärd vilket förmodligen innebäratt Laesö är full med båtar. Datum får diskuteras.

Bengt

Publicerat i 2020:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *