Eskadersegling till norska Sörlandet med Bengt Runge

Eskaderseglingpå norska Sörlandet våren 2019

Deltagande båtar och besättningar

Skeppare Båtnamn Båttyp Besättning

Ingmar Andreasson Felicia Malö 37 ToreAndersson, Anders Flinck

Gunnar Bergström Pearl Bumerang 32 SonenGustav, följt av sonen Otto med

sambo Caroline, följt av Gustav

Boo Hever Shadowfax IX Svan 46 Sonia

Jan Perlander Meija Scanmar33 Christer Olofsson, Bengt Runge

Lars Rydfjäll MaDame Bavaria 34 HustruUlla-Stina, Sture Bergström, Kjell Jonasson

Måndag 20 maj 2019

Eskaderdeltagarna startade från olika platser. Svag vind omkringnord orsakade viss dieselåtgång och med fossil hjälp samladesunder kvällen de fem deltagande båtarna på Klädesholmen. Literegn föll på oss under dagen men på kvällen log solen mot oss.

Tisdag 21 maj

Shadowfax var (i vanlig ordning) borta när vi andra vaknade. NO vindsom växlade mellan 0 och 10 m/s. Växlande molnighet men inget regn.Några båtar gick utomskärs hela vägen till Strömsund påVäderöarna. Meija upptäckte att kölsvinet var fullt med vatten,lade till i Mollösund och konstaterade att vattnet var sött! skönt!19.30 anlände Meija som sista båt till Strömsund. Alla samlade ochalla vid gott mod!

Onsdag 22 maj

Tidig purrning och efter frukost lämnade vi Strömsund. SO vind somefter hand ökade till 10 m/s gav god skjuts på överfarten. Kurs284 grader och efter nio timmar nådde vi Jomfruland på Sörlandet.En timme med fin färd, dock dimmigt, mellan öarna, speciellt densmala Kreppa mellan två öar, tog oss till Kragerö. Vi anländeihop med MaDame, som lett oss stora delar av överfarten, utom närdimman var som tätast. I hamnen väntade de två övriga, utomShadowfax, som gått till Risör. Landare på Felicia följt avenskilda middagar. På Meija sköter Christer disken och han gick nedpå Meijas badbrygga och sköljde en sölig burk. När han skulle gåupp tog han tag i den uppfällda badstegen. Den är bara fäst med enklämma som omedelbart lossnade och Christer for i sjön med ett rop!Nu var ju stegen nedfälld så det var lätt att ta sig upp, men ettoönskat, kallt klädbad blev det, årets första bad!

Torsdag 23/ maj

Mulen och kylig morgon. Blåser ca 12 m/s. Förmiddagen gick tillreparation av läckande sötvatten och krånglande toaletter. Vidtolvtiden gick Felicia mot Risör. Vi tre, som var kvar, beslöt atttills vidare betrakta oss som inblåsta. Pearl och MaDame flyttadestill bryggans läsida för att slippa fendrarnas gnisslande.

Fredag 24 maj

Nattens kraftiga regn har upphört och vinden från syd har lagt sig.Men det är kallt! Vägen till Risör var tjälskadad och motvind vardet, så järngenuan fick jobba. En och annan regnskur föll öveross. En dag för sent blev det traditionell ärtsoppa, alla 14samlades i Ingmars båt och gjorde taberas på soppa och pannkakor.Efteråt bjöd Ingmar på, likaledes traditionell, Irish coffee,mycket uppskattat!Lugn afton med stilla vatten, men kyligt.

Lördag 25/ maj

Första riktiga sommarmorgonen! Boo var iväg innan vi vaknat. Övrigagick i svag motvind för motor (mestadels) till Arendal, där lunchintogs och promenad vidtog. Vidare mot Grimstad. SV vind 8 – 10m/s. Pearl seglade och navigerade bland grynnorna. Meija kördemotorbåt, Felicia och MaDame seglade valda delar. Felicia fick enlös bojlina i roderfästet och satt fast en stund. Dagens hjälte,Tore, tog på sig badbyxor och dök i det 13-gradiga vattnet ochproblemet löste sig. Landare på Felicia och Tore erhöll dubbelranson! Kylig kväll och värmarna i båtarna brummade.

Söndag 26 maj

Solskenet väckte oss men kylan består, utom i solen mitt på dagen.Avfärd sydvästvart mot Lillesand, där Boo väntade. Lunch iLillesand varefter alla utom Boo, som sett leden, gick Blindlejanedåt. Meijas besättning fick hjälp av Gunnar och Gustav, somslapp den svaga och lite bullriga motorn i Pearl. Felicia gick nedBlindleja men gick ut till havs från södra delen och gick direkttill Lyngör, dit de kom 22.30. De behövde komma hem tidigare ochavvek enligt plan. MaDame och Meija återvände till Lillesand, därlandare bjöds på Shadowfax, med fina ostkex. Efter att Meijasläckande sötvatten reparerats upptäcktes nu att generatorremmengått av! Vi låg vid en av Boos vänners privata brygga. Vännen haren motorfirma och kan kanske hjälpa oss. MaDame och Pearl fick letaigenom sina förråd av verktyg och reservdelar för att biståMeijas reparationer.

Måndag 27/ maj

Mulen, kylig morgon. Christer på Meija lyckades, efter lite äventyr,hitta en generatorrem som han monterade. Boo gick norrut och Lars ochJan gick lite senare. Gunnar, som seglade, gick sist men kom föreMaDame och Meija till Arendal. Medvind 8 – 12 m/s och en del sjösom vi surfade på. Landare serverades på Pearl. Måttlig hamnavgiftmen ingen ström tills Sture, mot löfte om lön i himlen, fixadeströmmen. Felicia gick från Lyngör/Risör?? direkt över och komtill Smögen efter en gropig färd och vind upp till 12 m/s. Dockblev ingen sjösjuk tack och lov!

Tisdag 28/ maj

Sol och till att börja med svaga, växlande vindar som blev SVökande. Pearl, som lämnat Gustav och lånat Sture, seglade medanMeija stöttade med motor.Vi gick genom det vackra Lyngör och tillRisör, där lunch intogs. Efter födointaget gick vi vidare tillKragerö i god SV vind. Pearl har en slirande koppling i backslagetoch kan bara köra motorn korta stunder i lukt av brända lameller.

Gunnar och Sture deltog i Meijas middag.

Onsdag 29 maj

Solig morgon. Några handlade, på Meija sträckte Christer den nyageneratorremmen. SV vind, svag när vi gick, men den ökade till 10 –12 m/soch det gick ganska grov sjö vid överfarten till Stavern.MaDame vågande inte segla efter en grundkänning, som orsakade enspricka i en bottenstock. Pearl, med oanvändbart backslag, seglademed fullt ställ hela vägen. Tufft! Efter förtöjning i lugnaStavern tog vi landare i Meija. Alla fyra båtarna i samma hamn infördåligt väder i morgon. Sture återgår till MaDame eftersom Ottomed sambo Caroline, kommer i kväll.

Torsdag 30 maj

Busväder med regn och hård blåst håller oss kvar i Stavern.Liggedagen till trots händer det saker. 04.30 fick vi lägga utMeija från kajen, eftersom hon högg i en sten på botten. Pearl lågutanpå Meija och på morgonen skulle Gunnar koppla en elsladd iland. Klivet från Meija till bryggan var lite långt och Gunnar stöpi havet! Eskaderns andra ofrivilliga dopp var ett faktum. Christerhörde ropet och plasket och fällde ned, den framför liggande,MaDames badstege och Gunnar kunde ta sig upp, fortfarande hårthållande i elsladden som han inte släppt. Samtidigt med dennadramatik åt MaDames besättning frukost och varken hörde eller sågnågot. Norska tior samlades ihop för att köra tvättmaskinen. Närden väl startade, efter ilägg av 60 norska kronor kom ingetvatten.En kran på hamnkontoret vägg i vägg måste öppnas ochhamnvakten kommer inte förrän kl 15. Dyr hamnavgift, inbäring,dåligt utmärkta gästplatser, för grunt och maskiner som inte går.Dåligt! Kl 17.00bjöd MaDame på landarkaffe: wiskey, ostkex, kaffeoch kaka och i vanlig ordning trevlig samvaro.

Fredag 31 maj

Strålande men kylig morgon. MaDame gick tidigt för att få en lugnöverfart till Ekenäs.Vi tre andra gick samtidigt vid 8.15. V vindvridande mot syd 6 – 8 m/s men ganska mycket sjö- Överfarten togoss sju timmar. Under överfarten gick bomfästet på Pearl sönder.De band upp det tillfälligt och seglade vidare. Trots det var hon imål före oss. Vid ankomsten stod Gunnar med flaska och glas ochdonerade landaren på bryggan! Otto och Caroline åker hem på söndagoch Gustav kommer åter så Pearl ligger kvar till på söndag ochreparerar och byter besättning. Övriga planerar att gå till Resönär morgonens aviserade regn upphör.

Lördag 1 juni

Nej, det blev inte Resö. Upp till 15 m/s fick oss att ligga kvar.Gunnar reparerade det han kunde av sitt halshorn. Shadowfax liggerkvar för ankar i viken söder om Ekenäs. MaDame och Meija gårtidigt i morgon bitti. Meija tvangs flytta båten till annan plats kl23 på lördagskvällen. Inbäringen var så kraftig att helaflytbryggan rörde sig och båten slet i förtöjningarna..

Söndag 2 juni

Vi vaknade till en solig morgon med svag SV vind. Iväg 08.30 söderutför MaDame och Meija. Mestadels för motor, tidvis med segel. Eftersex timmar nådde vi Bovallstrand, efter en mycket vacker färd iBohusläns inre leder. Landare på Meija. Besättningen på Meijabjöds på krogen av Jan, som firade 54 år sedan ingenjörsexamen.Pearl kom iväg från Koster kl 18, efter att Gustav, en popnittångoch nitar anlänt, och de kunde sätta skothornet på halshornetsplats – beslagen var likadana.

Måndag 3 juni

För första gången vaknade vi till regn! Det upphörde dock snart.SV vind 8 – 10 m/s som skall avta. Gunnar och Gustav kom hit kl0300 i natt, nio timmars segling i mörkret! En prestation! Vindenavtog inte utan tilltog till 12 – 14 m/s. Bengt väckte de tröttaPearlseglarna vid 10-tiden. MaDame gick och Meija och Pearl en timmesenare. Vid infarten till Trångsund gick något fel och Pearl gjordeen lättare påhälsning på den bohuslänska graniten. Efter dettakopplade vi en lina och bogserade Pearl till Mollösund, med avbrottför fika i Kungshamn. Shadowfax fick under dagen problem med enfurlinglina och kom aldrig till Mollösund utan reparerade i en viköster om Härmanö. Vinden avtog totalt efter hand. I Mollösundblev det landare på MaDame med wiskey och ostkex, följt av attGunnar och Gustav bjöd på champagne med anledning av ”sistakvällen med gänget”

Tisdag 4 juni

Solig morgon.Svag SV bris. MaDame anträdde hemfärden 9.00. Pearloch Meija startade lite senare, Pearl hängande i en lina efterMeija. Hemkomst på eftermiddagen

Vädret och vindriktningarna kan inte mäta sig med hur vi hade detpå förra årets eskader men det spelar ingen roll för deltagarnasgoda humör och sammanhållning kan ingen kyla påverka. Och vi harsett en god del av Sörlandet. Alla deltagarna tackar varandra fören fin segling med trevligt sällskap!

Bengt

Publicerat i 2019:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *