Fin segling till Hyppeln

FinSegling till Hyppeln

Tisdagseglingen till Hyppeln den 23 augusti kunde genomföras i fintsensommarväder med sol, lagom värme och laber till god västligbris.

Två båtar seglade ut från Björlandahamnen vid 10-tiden. MaxiFenix ”Gromit” med skeppare Anders Flink och besättningen UlfArensberg, Franz Matzinger och John Ström. Kjell Persson seglade sinMaxi 68 ”Lunken” på egen hand.

Efter ett par timmars kryssande mot väster nåddes Hyppelns trevligahamn. Det blev sedvanlig gemensam lunch på bryggan och en finstrandpromenad före hemsegling.

Nu gav vinden läns och då åkte gennakern upp på bägge båtar.Vackra segel i blått på ”Gromit” och gult-rött-orange på”Lunken”.

Det visade sig att ytterligare två båtar med seniorseglare varitute denna dag. De gick från Hinsholmen till Björkö. Så sammanlagtfyra båtar var ute på äventyr den 23 augusti!

Fin kryss med Maxi Fenix “Gromit”

Ulf som inte längre har egen båt njöt i fulla drag vid pinnen

“Gromit” och “Lunken” i Hyppelns trevliga hamn

I somliga båtar växer det gräs

Sedvanlig brygglunch

Kjell förbereder avfärd. Här ska kappseglas!

Gennakern stod fint på “Gromit”. Franz vid rodret.

John, Anders och Franz djupt koncentrerade på att hinna ikapp Kjellsom hade bra fart på sin Maxi 68.

Vacker gennaker på “Lunken”

Publicerat i 2016: