Sommarträff 24 augusti

Augustiträff på LSS

Sommarens sista månadsträff ägde rum den 24 augusti på LSS. Elvaseniorseglare mötte upp för att utbyta erfarenheter om sommarensäventyr.

Carl-Erik Carlsson inledde med en utläggning om problemen med de nyabestämmelserna för båttoaletter. En livlig diskussion avrundadesmed ett konstaterande med glimten i ögat att lagstiftarna glömtreglera användandet av potta och att sälarna går fria fråntömning i hamn.

Andra ämnen som engagerade de församlade seglarna var hur sommarenstisdagsseglingar genomförts, hur eskadern varit, oönskad påväxt idieseltankar, föreningens hemsida samt slutligen försäljningen avbåtar.

Det sistnämnda ämnet är både intressant och känsligt. Några avföreningens medlemmar har av olika skäl sålt eller ska sälja sinklenod. Det är inte lätt att få ut det pris man hoppas på.Marknaden är full av fina segelbåtar från 70- och 80-talen. Gamlainombordare drar ned priset på en ack så fin båt. Dessutom kundevi enas om stor vaksamhet och försiktighet för kriminella figurersom agerar låtsade köpare på internet.

Nästa gång seniorseglarna träffas på LSS den 28 september är detstart för höstsäsongen inomhus, med träff varje onsdag kl. 10:00– ca 13:00.

Väl mött!

Sommarmöte på LSS med livliga diskussioner över kaffebordet

Publicerat i 2016: