Hannibal

Hannibal

Onsdagens träff med Seniorseglarna gick i antikens tecken. KjellJonasson berättade om Hannibals fälttåg mot romarna på ettinitierat och medryckande sätt. Här återges delar avinformationen, kompletterat med fakta från nätet.

Hannibal (248-183 f.Kr) var kartagernas främste fältherre under detandra puniskakriget mellan Kartagooch Rom218-202 f.Kr.

Han är ansedd som en av världshistoriens främsta fältherraroch tillfogade denromerska krigsmakten flera svåra nederlag.

Hannibal är mest känd för att ha gått över Alperna med en storarmé som bland annat bestod av flera stridselefanter, för attnorrifrån anfalla romarna på den Italienska halvön.

Slaget vid Cannae i södra Italien utkämpades år 216 f.Kr. mellanromerska ochkartagiskatrupper. Det är ett av historiens största förintelseslag och ärett klassiskt exempel på dubbelomfattning inom krigskonsten.Hannibals seger över de numerärt överlägsna romarna blev totalmed denna strategi.

Hannibal med stridselefanter. Målning i Musei Capitolini, Rom. FotoIngrid Arensberg

Rom och Kartago år 218 f.Kr. Rom hade ännu inte blivit den stormaktvi känner till.

Kjell är en synnerligen initierad och god berättare . . .

. . . med gott humör och nära till skratt!

Hur kom Hannibal på tanken att gå över Alperna – vilseledd ellersmart taktik?

Publicerat i 2019: