Höstsäsongen inledd på LSS

Höstsäsongeninledd på LSS

Den 30 september samladesSeniorseglarna på LSS för att starta inomhussäsongen.

Klas Wirdemo inledde med atthälsa två nya medlemmar välkomna: Eva Birgersson och StureBergström. Därmed har föreningen fått fem nya medlemmar under2015.

Sven Ternmalm visade endetaljerad sammanfattning av Seniorseglarnas eskaderseglingar sedanstarten 1994. Han gick sedan igenom förslag till eskadern 2016. Nuär det dags för Danmark igen!

Förslag 1: Smålandsfarvandensöder om Själland. Från Anholt kan eskadern besluta om fortsattsegling. Öster eller väster om Själland.

Förslag 2: Limfjorden. Härkan eskadern segla in vid Hals och hem på utsidan över Skagen.Eller också tillbaka samma väg via Hals.

Om segling till Danmark inteväljs kan eskadern åter gå upp genom Bohuslän. Vädret var juinte det bästa 2015.

Sven Hansson summerade åretstisdagsseglingar. Han gick igenom statistik och organisation förseglingarna de senaste fem åren, hur vi väljer seglingsmål samthur lång säsongen är.

Viktigt att alla som villtisdagssegla med egen båt eller som gast är aktiva och alltidmeddelar samordnarna sina önskemål och avsikter. Mötets mening varatt tisdagsseglingarnas organisation inte ska ändras.

Under 2015 gjordes ovanligt fåseglingar, delvis på grund av vädret. Medlemmarna har 20 båtar iGöteborgsområdet, så det borde kunna vara större aktivitet.

Förslag om att schemaläggatisdagsseglingar även under juli togs emot positivt av denärvarande. Dessutom är det trevligt med spontanseglingar. Alltmåste inte vara schemalagt.

Anders Flink och Björn Tuvunggick igenom det preliminära programmet för hösten. Ändringarmeddelas alla via mail och programmet läggs successivt ut påhemsidan.

Nästa träff på LSS den 7:eser vi fram emot att eskaderdeltagarna 2015 i Bohuslän berättar omsina upplevelser och visar bilder.

Väl mött!

Vår nya medlem Eva Birgersson deltog för första gången

Likaså Sture Bergström. Hittills i år har fem nya medlemmartillkommit.

Sven Ternmalm hade gjort ett stort jobb med statistik och planeringför eskaderverksamheten. Kurt Nilsson studerar historikenigenkännande. Han har seglat med många gånger.

Historiken

Hit ska vi eskadersegla nästa år: Danmark!

Sven Hansson gick igenom årets tisdagsseglingar och summerade desenaste fem åren.

Publicerat i 2015: