Fotö

SeniorseglarnasTisdagssegling 8/9

Dagens mål var Fotö. Vårordförande Klas Wirdemo fick permission från sina morfarplikter ochanmälde sig som gast på min båt. Vi kom iväg från BjörlandaKile strax efter kl 10 i en laber vind från NNV. Detta gav oss enbekväm bidevind ut över Nordreälvsfjorden och vi kunde senaresätta gennackern och falla av ned innanför Björkö. Sprayhoodenhade vi nedfälld så vi hade fri sikt runt horisonten och vänligaljumma vindar i sittbrunnen där solen värmde skönt. Marschfartmellan 5 o 6 knop.

När vi passerat vägfärjornavid Hjuvik började vi fundera på hur långt söderut vi skullebehöva gå. Carl-Erik hade sagt i telefon ”då går ni väl inmellan Risö och Stora Tanneskär?”. Javisst sade jag utan att vetavad han pratade om. Det visade sig naturligtvis vara den bästa vägenoch vi hittade den smala inseglingen till Fotö ”lystbådshavn”och puttrade in sökande efter gästhamnsankaret. Två seniorbåtarvar redan på plats: Carl-Erik med Sture Bergström som gast ochJanne Perlander med Bengt Runge för om masten. Mellan dem var enlagom stor lucka och vi fick god hjälp med tampar och rådgivningförstås. Efter välkomsthälsningar och annat tankeutbyte gick jagner i min båt för att fixa något, osäkert vad, när det plötsligtblev ett väldigt springande och dunsande på däck. Jag tittade uppoch fann att Erik Brelén förtöjt sin Maxi 999 utanpå sin mindrekusin, min Maxi Fenix.

Efter lunchen tog församlingenen promenad runt ön. Fotö har varit ett oskrivet blad för mig ochjag konstaterade att husen var större och glesare än man är vanvid i skärgården. Det kan kanske bero på att man har braförbindelser med stan och att ön hyser fler åretruntboende.Inslaget av bilar och bussar är också stort. Tacka bron för det.Vi hittade en vägkorsning där alla anslutande vägar hadeväjningsplikt. Trafiktempot var lugnt. Efter promenaden och liteeftersnack började vi förbereda hemfärd. Vinden blåste ut urhamnen. Ska vi räcka segel vid bryggan och segla ut genom den smalapiröppningen? Det skulle väl se stiligt ut? Förståndigaredeltagare tyckte att vi ska ha mer vatten omkring oss när vi hissar,och så fick det bli. Janne och Carl-Erik gick för halvvind motHinsholmskilen, Erik gick för motor norrut utanför Grötö och Klasoch jag lyckades nästan pressa oss upp förbi Stora Varholmen menblev tvungna att göra ett slag in mot Grötö. Vinden hade vriditlite mer mot väst och vi lyckades med ett fåtal slag ta oss ändaupp till Norra Röden i Nordreälvsfjorden. Sedan blev det praktfullslör med gennackern in till Björlanda Kile. En härlig dag med finsegling och gott sällskap.

Vid pennan: Anders Flink

Publicerat i 2015: