Hyppeln (Hinsholmskilen)

Seglingtill Hyppeln

Avsikten var att dagens segling skulle gå till Hyppeln. Telefonledesmönstrade jag på Carl-Eriks Sunwind med planerad avgång frånHinsholmen kl 10.00

Efter en stunds letande embarkerade jag båten lastad med sjöställ,flytväst och termos. Ombord fann jag Carl-Erik (förstås) Cay ochnya Sture Bergström.

Efter en blick på det småregniga och blåsiga vädret beslötförsamlingen att vi seglat så långt vi hade lust med. Dvs ingetalls.

Sedan vidtog ”bryggsegling”. Skrönor, berättelser om våldsamtöverdrivna äventyr och bedrifter korsade luften, båtars, egna ochandras, egenskaper penetrerades, termosar öppnades och matsäckförtärdes. I allt en normal seniorseglarträff.

När klockan närmade sig middag tyckte vi att vi seglat färdigt ochskildes i samförstånd med förhoppning om bättre förhållandenkommande tisdag

.

Vid pennan: Anders Flink

Publicerat i 2015: