Möte 24 februari

Dagens träff handlade om intryck från båtmässan och om vad vi har för planer på båtförbättringar inför vårsäsongen.

På mässan hade en elmotor av utombordartyp visats. Kunde kanske vara av intresse för Stures Maxi 68? Dock dyr inköp. Solpaneler blir billigare, i en nära framtid kan solelementen vara integrerade i segeln.

Klas hade med sig och demonstrerade en avgaslimpa för sin diesel, inköpt på nätet för drygt 2 KSEK, billigt!

Gunnar berättade om dieselvärmare, kinesiska sådana. De kostar en bråkdel av sådana i originalutförande. De är avsedda för husbilar o liknande, man bör byta vissa delar mot rostfritt. Han planerade att måla om sittbrunnen.

Vilken dieseltyp bör användas så att man inte får beväxtning i tank?

Man skall undvika bränslemed vegetabliskt innehåll.

Skall bränsletank vara fylld under vintern? Ej så nödvändigt enligt Lasse H. Ulf erbjöd sig att hjälpa till vid riggning i vår, han har ju ingen egen båt nu.

Cay undrade hur tätt med vindkraftverk det kommer att bli runt våra kuster. Det kommer att bli i parker rätt långt ut till havs och bli positivt för fiskbeståndet. Kjell hade arbetat med tillståndsproccess för vindkraftverk utanför Halland och berättade om vedermödorna.

Sedan kom vi in på hydrofoilsegelbåtar, se foto och jämför med föregående FB-foto! Kommer man att se mycket sådant i framtiden? Tolvor som i Amecas Cup förr är dock vackrare båtar.

Hur mycket “icke båtrelaterat” skall vi ha på våra möten? Vi har ju träffar varje vecka och det finns mycket specialkunskap hos våra medlemmar. Ulf tyckte vi kunde ha ett begränsat antal sådana inslag, ingen sade emot honom.

Vi får börja planera för vårens eskader. Tidpunkt för start ventilerades. Men vi skickar in våra synpunkter och önskemål i mejl till Anders som det är sagt.

Mot slutet av mötet kom vi in på böcker. Bl a nämndes “Gryning över Kalahari” av Lasse Berg.

Nästa fredagsträff blir också på LDSS. Sture återkommer om ämne.

Sven H

Dimman rullade lite hit och dit när mötet startade i fredags – till ljudet av fartygens mistlurar. Bilden nedan är tagen med en Ihagee Exakta Varex IIa från 1961. Kamera med filmrulle naturligtvis!

Ulf A

Publicerat i 2023: