Möte 3 mars

Rapport från i fredags: Anders hade ledigt, vice ordförande Flemming fick hålla i mötet.

Vi pratade först om möteslokal i framtiden. Valet står ju mellan LDSS och Hinsholmen. Ganska snabbt valdes LDSS/Långedrag. Det kommer ju att att funka bra om vi är flexibla med veckodag för mötet.

Dagen ämne var långt ifrån ämnet segling men väldigt aktuellet: Elnätet

Kjell J, som i hela sitt yrkesliv arbetat med dessa frågor, berättade om detta och om elproduktionen i Sverige.

Landets elnät uppdelas i Stamnät 440 kV , Regionalnät 130, 40 eller 20 kV och Lokalnät med 10 kV eller 400 volt. Transmissionsnätet inom Norden och Baltikum visades på bild.

En enda kabel i stamnätet kan överföra hela effekten från en kärnkraftsreaktor! Den strömförande delen i kabeln består av aluminium, det är nu billigare än att använda koppar. Det ställdes en fråga om sabotagerisken med de höga tornen som bär ledningarna. De 20 meter höga ledningsstolparna i lokalnäten har tidigare varit av trä, men man har nu börja gå över till rotationsgjuten betong. Till bekymmer för hackspettar.

Efter nedläggning av några kärnkraft har det ju blivit obalans i näten. Svenska Kraftnät har av regeringen fått i uppdrag att se över detta. Men detta är en seg process med alla myndigheter och tillstånd. Kjell nämnde exempel på detta.

För vindkraftverk till havs använder man likström för landöverföring när kraftverken ligger långt ut. Vid kortare avstånd växelström.

Ibland kräver markägare att nya stamnätskablar skall förpassas ner i marken. Detta är dock en mycket dyr lösning med många tekniska problem. Bör undvikas.

Till sist visades en tabell över Sveriges nuvarande elproduktion. Vi är ju nu elexportörer, men detta kommer att minska framöver. Jag saknar denna tabell, men återkommer senare.

Vid utgången fick vi en inbjudan från Lennart W att komma hem till honom nu på fredag. Han skall då berätta om sin pappas världsomsegling med fyrmastade barken C B Pedersen!

Det ser vi fram emot.

Sven H

Sveriges elnät

Publicerat i 2023: