Möte 25 oktober 2023

Förra veckan gjorde 10 seniorseglare som planerat ett besök på Grimmeton. En guide visade oss anläggningen. Sannolikt var det några av oss som inte tillfullo förstod de tekniska förklaringarna, trots Kjells fina introduktion på föregående möte. Våglängderna det handlade om här är betydligt längre än de vi normalt är vana vid i våra båtar. Visningen följdes av fika runt ett bord, vars stolar fascinerade en del av oss. Anläggningen ingår i det svenska Världskulturarvet. Inom parentes sagt: staden Bergen och det västnorska fjordlandskapet ingår i det norska Världsarvet.

Nu arbetar jag (Sven H) på att att ställa samman foton till en dragning “Mitt seglarliv”, med målsättning att det skall bli klart före julavslutningen. Det sista fotot är från en båtbroschyr och visar den båt jag äger nu.

Sven H/Bengt R