Peter Ottosson SSPA om vågor

Seniorseglarnagjorde vågen för Peter Ottosson

Onsdagsträffen på LLS gickden här gången i vågens tecken. Inte stjärntecknet, utan enmycket intressant föreläsning av Peter Ottosson från SSPA SwedenAB.

SSPA är ett oberoendekonsultföretag som tillhandahåller tjänster inom fartygsdesign ochmarina operationer, med hela världen som kundbas. Peters specialitetär manövrering och sjöegenskaper. Fokus i arbetet ligger främstpå fartygens akter, som roder, propellrar, form, etc. Bulben i förenär också en viktig del.

SSPA har tre huvudanläggningarpå Chalmers. En släpränna är 250 m lång och 10 meter bred.Testskroven kan vara runt åtta meter långa. En manöver- ochvågbassäng finns också. Samt en kavitationstunnel förpropellerprov.

Peter tog upp många stora ochviktiga områden inom begreppet vågor. Grundläggande kunskaper ompartikelrörelser, regelbundna vågor och oregelbundna vågor är avstor vikt. Han gick först igenom definitionerna för våglängd,vågamplitud och våghöjd.

Mycket av det sompresenterades krävde seniorseglarnas stora uppmärksamhet. T.ex. detmatematiska sambandet för regelbundna vågor på djupt vatten.Därtill huvudfrågorna för de oregelbundna vågorna.

Ett annat område är vad somhänder med vågor på grunt vatten – hur den cirkulärapartikelrörelsen ändras från att vara cirkulär till att bli merelliptisk. Peter gick igenom hur vågor kommer in mot en strand.

Av särskilt intresse förseniorseglarna var kanske informationen om vågkrafterna på en båtoch hur en båt rör sig i vågorna, t.ex. i sidsjö.

Begrepp som är högaktuellavid segling i olika väder togs upp: Vindgenererade vågor, dyning,bränning, svallvågor, tsunami och mostervågor. De två sistahoppas vi definitivt slippa uppleva!

Efter den mycket kvalificeradepresentationen av Peter Ottosson var det dags för kaffe ochbegrundan över det vi hört. En mycket uppskattad föreläsare somdessutom seglar en egenkonstruerad båt. Seniorseglarna gjordementalt vågen. Tack Peter!

Peter Ottosson, SSPA Sweden AB, gjorde en mycket uppskattadföreläsning om vågor

Svallvågor från stora båtar vill vi helst inte ha när vi seglar!

Braatt veta vid t.ex. eskadersegling.

Applåder och kaffe. Så ska en fin träff med Seniorseglarnaavslutas! Här tackar ordförande Klas Wirdemo t.h. Peter Ottossont.v. för att hans intressanta föreläsning.

Publicerat i 2015: