Seniorseglarna till Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum

Seniorseglarnapå Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala

Den 28 oktober besökteseniorseglarna Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala.I de fina lokalernakan besökaren ta del av föredrag, guidning, en mångfaldmuseiföremål, bibliotek, etc. Museetligger vid Onsala kyrka och Kyrkby. Några seniorseglare hade barnoch barnbarn med sig – framtidens seniorseglare!

Efter en inledandepresentation om Onsalas långa historia som sjöfartsplats guidadesseniorseglarna genom museet. På bottenplanet finns marina föremålav allmogekaraktär och på övervåningen utställningsskärmar,uniformer, modeller, etc.

En mycket intressant del avpresentationen var Lars Gathenhielms liv och leverne. Före adlandet1715 hette han LarsAndersson Gathe, även kallad Lasse i Gatan. Han föddes den30 november 1689i Onsalasocken, Fjärehärad, och dog den25 april 1718 iGöteborg.

Lars Gathenhielm varkapare,kommendör, skeppsredareoch affärsman.Genom fullmaktfrån Karl XIIbedrev han en omfattande kaparverksamhet. Under åtta års köpte ochutrustade Gathenhielm och var delägare i ett femtiotal fartyg samtkapade fler än 80 stycken.

Gathenhielm anklagades vid ettpar tillfällen för ren piratverksamhet, men beskyddades av kungensjälv och dömdes aldrig. I början av år 1718 anklagadesGathenhielm för smugglingsförsök, men avled vid 28 års ålder isviterna av bentuberkulos,innan han kunde ställas inför rätta. Efter hans död drevskaparimperiet framgångsrikt vidare av hustrun IngelaGathenhielm.

På en hög klippa vid havet iSärö,reste år 1901 Föreningen Särö Vänner den Gathenhielmska stenentill minne av Lars Gathenhielm.

Nästa onsdag harSeniorseglarna årsmöte. Väl mött på LSS!

Förväntansfulla seniorseglare. Längst bak satt några barnbarn -framtidens seniorseglare!

Många intressanta utställningsföremål av allmogekaraktär

Ett par framtida seniorseglare studerar andra barns teckningar medsjöfartsmotiv.

Rundvandring på övervåningen. Mycket fin information på skärmarsamt modeller och annat.

Publicerat i 2015: