Rörö

Fyrabåtar till Rörö i gott väder

Sven Hansson berättar:

John, Gunnar och jag startade med X 95 ”Exotica” från BjörlandaKile strax efter kl. 11. Vinden var 3-4 m/s från ca VNV. Avbekvämlighetsskäl blev det enbart med genua, mycket kryssande ibörjan.

Efter att ha passerat genom en samling tävlingsseglande ochkryssande jollar, blev färden enklare. Vi tog bättre höjd ochkunde nästan hålla upp mot målet. Nu fick vi möjlighet att testaJohns nya Garminplotter. Vi knappade så mycket vi kunde och blevnästan kloka på hur den funkade.

När vi kom in i Rörös hamn låg Maxi 68 ”Mea”, Maxi 68”Lunken” och Adagio ”Silva” redan förtöjda vid förstabryggan, men några besättningar syntes inte till. Vi lade ossutanpå Mea.

Odd, Cay, Lasse L, Sven T, Carl-Erik och Kjell P påträffades vidett bord längre in i hamnen. De hade anlänt en bra stund före ossoch hade redan fikat.

Sedan vi vinkat av Mea och Silva lunchade vi från Exotica vid ettbord på bryggan. John bjöd på pannkakor som dessert. Kjell Pskulle stanna på ön några dagar med sin Maxi 68. Han och Ebba(hund) gjorde oss dock sällskap på en promenad runt södra delen avön. Man passerade då genom två grindar. Det finns numer eninhägnad där för frigående får.

Jag inspekterade Kjells båt, den är ”fullt möblerad” med TVosv.

Gunnar och jag avslutade med ett bad, för min del i viken vidhamnen. Gunnar nedsänkte sin kropp hamnens vatten. Det gick bra, mendet var inte så lätt att ta sig uppför båtens bad- ochräddningsstege. Något att tänka på?

Sedan lämnade vi denna fina ö. Det var “nedförsbacke” hem,slör och läns, vi nöjde oss med enbart genua. Behaglig segling,möjlighet att slappa ordentligt, även några halvt filosofiskadiskussioner. Gunnar berättade en del om sina öden och äventyr, bla om sitt medlemskap i Surströmmingsklubben.

Efter ett tag fick han telefon från ordförande Klas, som bl ameddelade att han varit i Växjö och köpt en ny bastuba. Något vimedlemmar kan ha glädje av när Swinging Sailors kommer på besök ihöst?

Vid 19-tiden lade vi till i hemmahamnen.

Ännu en lyckad dag med Seniorseglarna!

Lasse Lundell fotograferade Carl-Erik Carlsson och Sven Ternmalm iAdagio på väg till Rörö

Publicerat i 2014: