Sommarmöte 1

Sommarträffmed eskaderplanering

Den 20 maj samlades en skara seniorseglare på LSS för en sistaplaneringsomgång inför vårens eskader genom Bohuslän. På agendanstod även tisdagsseglingarna, en Folkbåt till försäljning samtvar vi ska träffas nästa sommarträff den 24 juni.

Ordförande Klas hälsade välkomna och noterade att många hadekommit till sommarmötet.

Våreskadern

Bengt gick igenom eskaderläget. Fortfarande finns vissa oklarheterom antalet båtar och vilka som seglar med – och på vilkadelsträckor.

Följande båtar står på startlinjen:

Ingmar AndreassonsMalö 37 C ”Felicia”

Eric Breléns Maxi999 “Lena III”

Anders Flinks MaxiFenix “Gromit”

Klas Wirdemos MaxiFenix “Felicia”

Eventuellt även:

Lars HolmstrandsVega ”LarsVegas”

Björn TuvungsInternational 806 ”Siri”

Till operativ eskaderledare utsågs Klas. Samling på Klädesholmen25 maj, därefter styr flottan mot Hyppeln eller Rörö.

Tisdagsseglingarna

Dagseglingskommittén gör ett gediget jobb med varje års planering.Vi har ett många bra hamnar runt Göteborg som utflyktsmål.Carl-Erik framförde sina tankar om den grundläggande filosofin.Vilka hamnar ska ingå i planen, hur långt bort hinner vi över endag samt hur ska vi få medlemmarna att höra av sig till skepparnaom medsegling?

Grundidé: Seglar vi i varandras båtar kan vi gå till hamnarlängre bort. Mål i södra skärgården seglas i båtar från främstHinsholmen med besättningar från främst Björlanda-flottan. Ochvice versa!

Jättestort vikingaskepp

Som mellanakt visade Anders några filmsnuttar om jättestoravikingaskeppet "Harald Hårfagre", en replika som sjösattesi Norge för ett par år sedan.

Folkbåt till salu

Klas förmedlade information om en fin Folkbåt till salu. Bildervisades. Båten är byggd i lärk 1961 och heter ”Frida”. Den somvill köpa båten meddelar lämpligen Klas.

Nästa sommarträff den 24 juni

LSS har aktiviteter i lokalen med jolleseglare den dagen, varför vimåste hitta annan plats att träffas. Varför inte i Frihamnen därVolvo Ocean Race har aktiviteter i samband med målgången v.26? Sebifogad länk:

http://volvooceanracegoteborg.com/sv/folkfesten

Samling i så fall kl 10:00 när de öppnar.

Träffen den 24 juni bekräftas längre fram. Har ni synpunkter ochandra förslag, t.ex. tur med skärgårdsbåt till södra skärgården,hör av er till Klas, Anders/Björn eller till undertecknad.

Bästa sekreterarseglarhälsningar, Ulf

  1. Klas hälsade välkommen och lämnade ordet till Eskader chef Bengt Runge

2. Bengt efterlyste fler seglare till eskadern

3. Carl-Erik lade fram sin syn på dagseglingarnas grundidé

4. Filmklipp om jättestora norska vikingaskeppet “Harald Hårfagre”

5. Folkbåt till salu

Publicerat i 2015: