Styrsö Fiskhamn

SeniorseglarnasTisdagssegling 23/6

Denna tur gick med Carl-EriksSunwind 29 med Björn T och mig, Sven H, som gastar. Vi samlades ibåten på brygga R i Hinsholmen.

Jag kollade in båten, det varju ett gediget hantverk. Särskit elegant var det rostfria räcke somgick från mast till sprayhoodens bakkant. Det hade Båtfixarna iFiskebäck fixat. Innan vi gav oss iväg spekulerades det också liteöver det klena deltagandet i tisdagsseglingarna. Det ansågs bero påden kalla våren, vi var frusna, frusna in i själen också troddeBjörn. Vi hoppades på bättre anslutning längre fram i sommar.

Enligt plan skulle turen gåtill Rörö. Men eftersom inga andra båtar skulle deltaga och vindenvar nordlig beslöt skepparen att seglingen skulle gå i”Västergötlands skärgård”. Vindarna var svaga, med utsiktertill ökande vind på eftermiddagen.

Vi satte segel utanförpallisaden, det behövdes vinsch och två man för storseglet på 27M2. Sedan Rivö Huvud och den södra farleden mot Galterö. Intemånga båtar ute, men vi mötte en segelbåt från Polen och en frånLitauen. Det är ju inte ofta man ser båtar från dessa länder, detkanske fanns ett samband med Volvo Ocean Race?

I vår båt fanns detinstrumentbräda med GPS och display osv. Allt var dock inteinställt, man fick flytta kartbilden med pekfingret. Det skapadearbete, det är ju viktigt nuförtiden. Men när det verkligen gälldeplockade C-E fram sjökorten!

Innanför Böttö drog visöderut med avsikt att lägga till i Styrsö fiskhamn för lunch.Söder om Trubaduren låg ett tiotal fartyg för ankar i väntan påbättre tider, se foton i slutet av dokumentet. Vi lyckades undgåatt gå på de två slemma bränningar som ligger strax väster omVargö och tog sedan in i farleden mellan Vargö och Styrsö. Hördeen gök över Vargö. Diskussion om bäringen för fågeln menbestämde sedan den var i NV, enligt ramsan ”nordväst är bäst”.Gick in i rännan för dikt bidevind och klarade att gå mellan fyrenvid Vargön och pricken utanför utan att slå, därefter in ifiskhamnen.

På detta ställe finns det junu två nya flytbryggor för gäster. Den västra av dessa varfullbelagd men den östra helt tom på båtar. C-E krokade fast iakterbojen och jag hoppade iland med förtampen. Men med den sidvindsom rådde gick det dock inte att träffa rätt på pallar som fannsuppställda på bryggan, jag fick ta ett hopp på mer än en meterner på cementen, mina ben höll för detta även denna gång.

Sedan blev det lunch isittbrunnen, det kändes alla fall att sommaren var på G. Vad vipratade om? Bland annat om Magnus och Brasse. Björn sade att hanläste ”Vi de drunknade”. Det spekulerades sedan lite omeskadersegling i dessa farvatten och i Smålandshavet. Björn nämndeockså sitt nytillverkade beslag för riggning, modell travare ilikrännan. Det borde säljas i båttillbehörsaffärerna tyckte han.

Så skulle vi dra oss hemåt.Det var inte tal om att använda motor, vi vände båten, förenfästes i akterbojen, segel hissades och vi gav oss iväg. Det gickatt segla för bidevind direkt ut genom hamninloppet, vi hade 1meters marginal till piren, det tyckte C-E var tillräckligt. Sedansnobbrännan och farleden öster om Köpstadsö, där vi fick samsasmed en skärgårdsbåt, och till slut mellan de båda Rödskärentillbaka till brygga R.

På sista benet friskadevinden i som ju prognosen hade sagt, det blev Sol, vind och vatten,härlig segling och vi loggade nästan 7 knop.

Medan jag skriver ner dettakommer ett mejl från LSS där man bjuder in till Americas Cup-tävlingar utanför klubbhuset i slutet av augusti.

Det får vi väl inte missa?

Jag kan nu komplettera minlista över vilka båttyper jag seglat. Sunwind 29 blev nr 31 iraden. Ännu en anledning att vara med i Seniorseglarna!

Med båthälsningar Sven H

Publicerat i 2015: