Våreskader till Norge, Bengt berättar

Eskaderdeltagareoch båtar

Tudela – Fortissimo

Bengt Runge, Jan Perlander, Ulf Arensberg ochGöran Olsson

Lyran – Vega

Gunnar Wikendal och Eric Brelén

Katja – Fantasi 37

Kjell Norström, Klas Wirdemo

Bengt, eskaderledare

Foto: Ulf Arensberg

16/5

16/5 startade de deltagande båtarna i olikaordning och från olika hemmahamnar. Målet var Klädesholmen och detblåste 8 – 10 m/s från väst. Tudela ankom sist – ju senaredesto finare?? – och fick som straff bjuda eskaderdeltagarna påwhiskey. Kjell hävdade med emfas att han fått ett litet glas vilketkrävde flera påfyllningar.

Tudelas sittbrunn i Klädesholmen. Eric, Janneoch Gunnar.

Dito Göran O, Klas och Kjell N

Katja lämnar Klädesholmen för enbartförsegel

17/5

17/5 startade med regndis. Tudela lagade toanoch spände riggen. Lyran hade fått varmgång i maskin i går ochdet kom för lite vatten ur avgasröret. Gunnar skruvade loss durkeni sittbrunn och tog loss avgaskröken och gjorde rent. Svårt att fådit bultarna efteråt men Gunnar är en envis man och lyckades. Undertiden tittade solen fram men vinden ökade till 12 m/s och rapportentalade om 17 m/s så vi beslöt att ligga kvar. När Tudelas middagskulle tillredas greppade Janne en kastrull som stått med handtagetöver en tänd låga. Resultatet blev ett stort brännmärke ihandflatan. Enda fördelen för Janne var att han slapp dra i någralinor. Whiskey till alla vid 20-tiden och Gunnar underhöll med”dåliga” historier.

Brännmärkt Janne

Foto: Ulf Arensberg

18/5

18/5 Vind på 7 – 10m/s och Lyran stack kl 9.De andra två gick en timme senare. I regnstänk och sydlig vindvalde Tudela att gå inre vägen och ta Gåsöleden efter Gullholmenoch sedan innanför Malmön. Katja gick också inre vägen medangossarna på Lyran givetvis gick rakt ut i havet efter Gullholmen.Gunnar ville plotta positionen i diset därute utan land i sikte, menEric, som är barnfödd i vattnen utanför Malmön, sade:”Vi kommernog fram ändå”. De gick in vid Hållö i god ordning och kom tilldagens mål, Smögen, först. Vi andra droppade in så småningom.Whiskey ombord på Tudela. Möjligen beroende på alkoholkonsumtionenkom vi på att Tudela hade ärtsoppa till alla, så vi satte i gång.Då framhöll Eric på sitt försynta sätt att det vore gott med ensillbit, hårt bröd, öl och nubbe. Så fick det bli. Till ärtsoppanserverades varm punsch. Till efterrätt blev det två varma pannkakormed sylt per person. Åter upphov Eric sin blida stämma och sade attefter en trerätters middag krävs det kaffe och konjak. Konjakingick inte i Tudelas utrustning med hämtades färmt från Lyran ochEric fick som han ville. Kvällen gick under trevlig samvaro medmycket skratt åt Gunnars alla historier. Kvällen avslutades medvädret 21.50.

19/5

19/5 Solig men sval morgon efter en regnignatt. 8.30 gick Lyran, Katja 9.00 och Tudela 9.30. Målet var bestämttill Grebbestad (som ståtar med ett systembolag!) Frisk, under dagenökande vind SSV. Lyran gick, sin vana trogen utanför allt i denkraftiga sjön. Katja och Tudela valde den inre vägen, för Tudelainklusive det vackra Hasselösund. Naturligtvis var Lyran först påplats följd av Katja och Tudela som båda slörat norrut på barafocken. I Grebbestad bunkrades det både på ICA och Bolaget.Middagen bestods av Katja, pasta, korv och köttfärsröra, nedsköljtmed vin. Kaffe och Katjas goda bullar avslutade måltiden som avåtsvid Tudelas stora bord. Alla fick plats utom stackars Klas som ficksitta på undantag vid ruffnedgången. Under middagen kom hamnvaktenoch avkrävde oss på ohemula 240 kronor! Diskussion om morgondagensmål vidtog och Ekenäs beslöts vara en lämplig etapp med hänsyntill den grova sjön vid överfarten till Sörlandet.

Katjas middag i Tudelas ruff efter jobbigsegling

Klas fick inte plats vid bordet, trots att detär stort.

20/5

20/5 Måttlig SV vind och halvklart. Efterrengöring till kropp och själ?? startade Lyran i vanlig ordningförst och gick utomskärs utanför Väcker och in till Ekenäs..Katja gick inomskärs och efter Resö ut på Kosterfjorden. Tudelavalde innerleden, Daftöleden, och strax efter ett samtal med Sven T,där jag försäkrade att vi var fyra erfarna navigatörer, gick viin i leran! Dock, tack vare stor och tung (!!) besättning placeradpå skarndäck, kom vi loss direkt, och gick för maskin i motvindtvärs över Kosterfjorden till Ekenäs, där de övriga väntade.Campari och konferens om morgondagen. Beslöt att gå ut mellan Nord-och Sörkoster och gå till Stavern alternativt Tjöme. Rapportensade SV vridande mot SSV. Separata middagar avåts.

Efter framkomsten till Halden

21/5

21/5 Solig men kylig morgon. Gårdagens beslutom översegling till Tjöme övergavs pga vindriktning ochgrundförhållanden ute i sjön och skepparmötet beslöt att vi gårtill Halden. Lyran var i vanlig ordning först och gick 9.30. Tudelalättade 10.00 och Katja 10.30. SV 8 m/s och ökande. Vi slörade ochlänsade in och gick under Svinesundsbroarna i två knops motström.Halden bjöd på bra platser Vid ankomsten bjöds på ankardram påLyran. Promenad på byen med inköp av lite förnödenheter – dockej dryckjom! Separata middagar intogs på de tre fartygen. Dagenavslutades med en pilsner på lokal. Utsikterna talade om regn ochökande sydlig vind. Beslöts att vi skall försöka nå Strömstad imorgon.

Uffe och Janne väl påpälsade

23/5

22/5 Sol och totalt bleke förvånade eftergårdagens blåst och rapportens tal om mycket vind. Lyran stack vid8-tiden och Katja kl 9. Tudela stannade för att lämna igen treduschkort (deposition 100 NOK per st) när kontoret öppnade kl 10.En lätt bris från SV hade då startat. Den växte till 12 m/s i ettkraftigt regnväder. Lyran gick för maskin, halvfart, och kom tillStrömstad utan varmgång. Katja seglade och bevisade därmed att detsatt ett vitt segel under det blå kapellet på bommen. Tudela togden bekväma maskinen i motvinden och regnet. Kjell angav som skältill seglandet att han trodde att Tudela skulle segla. Han kännerännu inte Bengts lata natur! Mottagningskommittén tog emot iStrömstad och Katja bjöd på ankardrammen. Gemensam middag bjödsoss alla av Lyrans besättning. Sill, bröd och snaps följt avkotletter i sky, potatis och sallad. Därtill bjöds på vin. Efterväderleksrapporten med mycket vind i sikte beslöt vi att liggakvar.

23/5

23/5 Sol och västlig vind 8 – 12 m/s.Gemensam promenad i stan med fika på kondis. 17.00 var det whiskeypå Katja med levande musik framförd av besättningen. Mycketuppskattat! Gemensam middag avåts på en pizzeria. På kvällenförstärktes förtöjningarna inför den väntade kulingen.

24/5

24/5 SV 12 – 15 m/s. I eftermiddag väntasupp till 20m/s. Regnskurar och sol om vartannat. Efter lunch gick vialla till muséet, som var stängt för ommöblering men vi ringde påoch kom in och fick en enskild visning för åtta gubbar av entrevlig och kunnig (utom segling) Karin Larsson. Efter muséet gickvi hem och fikade och deppade ihop pga stillaliggandet. Kjell hävdadeatt ligger vi kvar längre blir vi mantalsskrivna i Strömstad. Vadhar de för skattesats här månne? Är det lönsamt?? Göran stodför Tudelas middag och lyckades göra en kasslerbit till endelikatess! Strålande!

25/5

25/5 Fortsatt blåsigt. Kvarliggning. Kl 11gick vi till turistbyrån men de hade inget att erbjuda så vi gickoch fikade på ett kondis. Därefter vidtog siesta och 16.30 var detwhiskytime på Tudela. 18.30 var det separata middagar följt avkaffe på Tudela 20.30. Tudelas matroser ordnade en splendid middagtill besättning och skeppare: fisk, pepparrot, potatis,sandefjordssmör, sås, fläsk, lök, paprika, tomat, morot och vin.Detta föregicks av sill, hårt bröd öl och snaps. Fantstiskt, närjag var ung och seglade med föräldrarna bjöds det risotto, en torrhistoria på burk!! Allt var inte bättre förr!!

26/5

26/5 Kl 7.00 avgick Katja från Strömstad påblankt vatten. Kl 8.00 var det dags för Lyran (som ffg inte varförst ut!) och 8.30 gick Tudela. SSV vind 6 – 8 m/s. Senare vredden till NO. Kosterfjorden och yttre leden efter Väcker mot måletFjällbacka. Emellertid ringde Klas och föreslog Bovallstrand vilketbifölls. Tudela anlände sist och stod därmed för ankardrammen.Separata middagar i dag. Fika på Tudela med väderrapport och beslutom morgondagens mål Mollösund.

Soligt och lagom vind

Foto: Ulf Arensberg

27/5

27/5 Mulet, svag S vind. Göran O tog bussenhem för att bespara hustrun en massa mil i bilen. Vi tackadevarandra för vi har verkligen haft trevligt ihop!. Lyran lättade ivanlig ordning vid 7-tiden och Katja strax före 9. Tudelasbesättning vinkade av Göran och stack strax efter 9. Fin seglingfrån Smögen genom Gåsöarkipelagen. Regn vid Gullholmen.Mottagningskommittén i Mollösund tog emot den båt som alltidkommer sist! Trots LYS på 1,09! Måste bero på brister hosskepparen!. Eskadern avslutades på restaurang och alla tackadevarandra för en mycket trevlig och lyckad eskader trots vädretsbrister. Och inte kom vi till Sörlandet, men ändå till Norge fastdet var knappt över gränsen! Vi kan ju inte ens säga att ”Vihade i alla fall tur med vädret!” I stället hade vi tur med alltövrigt på resan! Och Sven T ringde troget varje dag och höll sig àjour med hur vi hade det. Även Göran W hörde av sig då och dåoch lade in våra positioner på hemsidan.

28/5

28/5 Hemfärd för Lyran och Tudela. Katja gicktill Marstrand. SSV 12 – 14 m/s och tidvis regn gjorde attmaskinerna i båtarna fick arbeta, men alla kom dit de skulle.

Dubbelrevat

Foto: Ulf Arensberg

Publicerat i 2011: