Mörkerövning med Lasse Lundell och bilder av Anders Flink

Någrastämningsbilder från mörkernavigering i Lasse Lundells båt:

Ser du den grönapricken norr om Långholmen?

Den skall vistyra mot för att gå vidare ner mot Knarrholmens fyr!

Den finns därpå kortet, i alla fall!

Då får jag vällita på mina instrument, om ni inte ser den.

Publicerat i 2010: