Våreskader till Norge, Gunnar berättar

Idefjorden. Lyrans skeppare, Gunnar, plåtar

Foto: Ulf Arensberg

Efter att vänersjöfarten på traditionelltmaner röstats bort, återstod Norge i tre varianter:

  1. Halden

  2. Oslofjorden

  3. Norska sörlandet (till Hidra, kanske Utsira)

Allt gick snabbt och lätt – så även att fåfram de aktuella ”ekipagen”

KATJA – Fantasi 37

Kjell N och Klas W

TUDELA – Fortissimo

Bengt R och Jan P + ev. delägare el. kompistill Bengt.

LARANJA – Comfort 30

Göran W, Ulf A (2v), Sven H(1v.) och Lars-ErikP (3dgr)

CARPE DIEM – Maxi 77

Franz , Ray och Eva-Lena

LYRAN – Vega

Eric, Gunnar

Målet sattes till Norska Sörlandet, utom förCarpe Diem som avsåg att gå till Halden.

Då vår numera beprövade (och enligt egenutsago hårt prövade) eskaderledare Bengt Runge tänkt inledasommaren med en husbilsfärd söderut, överlät han åt Göran W atthålla ihop verksamheten till sin återkomst, strax före avfärd.Göran insåg naturligtvis eskaderns sträckning som en idealiskstart för sina drömmars mål, att återigen få segla tillShetlandsöarna. (Bifallet från övriga uteblev även denna gång –kanske får det stanna vid en dröm).

För egen del och med Eric vid spakarna gickdet åter an att få låna hustruns Vega för vårens utflykter.Franz råkade ut för myteri redan före sjösättning i det attchefskocken Ray och balalajkan Anna-Lena mönstrade av – måhändaför mycket gastkramande på tidigare seglats.

I sista stund, men stärkt av söderns sol,anlände vår sedan 5 veckor bortkomne eskadör, för säkerhetsskull eskorterad (lotsad) från Paris av Jan P.

I ännu mer sista stund blev Göran W sjuk ochkastade in handduken. Laranjas frånfälle innebar att Ulf A togplats i Tudela och att Sven H och Lars-Erik fick stanna hemma.

Måndag16 maj Björlanda kile – Klädesholmen

Eric och jag kastade loss från Björlanda Kilekl.13 och anlände efter en del kryss, men god segling tillKlädesholmen kl.17., ungefär samtidigt med Katja och Tudela. Segladdistans 19 nm.

Summern för varmgång gav hals eftermotorgång, liksom den gjort dagen innan vid provtur. Vatten kommerur avgasröret, men mindre än normalt.

Eskaderledaren bjöd på två varianter av ”Thefamous Grouse” som en god inledning av årets eskader. (Då vi hadesvårt att välja prövades båda sorterna).

Trift på Klädesholmen

Foto: Ulf Arensberg

Tisdag17 maj. (liggedag) Klädesholmen

Eric ger sig iväg för sin kalla dusch vidpass kl. 0600 i disigt och småregnigt väder. Det klarnar och vindenligger rätt (västlig), men anges vara 12 – 14 m/sek och ökande.Samtliga båtar ligger kvar och det allmänna intresset kretsar kringLyrans varmgång. Översyn av sjövattenpump, värmeväxlare ochprovkörning efter lossande av diverse slangar samt inte minstobduktion av avgaskröken resulterade (hos dem som inte enbart ägnatsig åt glada tillrop) i skit under naglarna. Vår eminente f.d.moppe- och numera porschemekande eskaderledare, engager-

ade sig helhjärtat i avgaskrökens rensandeoch trollade fram ett buntband modell längre, för penetrerande avkylkanalen. Efter alla åtgärder tyckte vi oss se ett bättreutflöde av vatten i avgaserna. Klas med sitt estetiska sinnekonstaterade även att det utströmmande vattnet hade en för ögatmera behaglig färgton.

Eric utgick för att besöka en gammal bekant,medan undertecknad sov middag i sittbrunnen. Mitt sovande fungeradeutmärkt, medan Eric visade sig vara för sent ute, då vederbörandehunnit lida av.

Ständig kontakt med omvärlden

Onsdag18 maj Klädesholmen – Smögen

Lämnade Klädesholmen kl. 0900 och gick förErics säkra hand genom ”Lilla Jungfruhålet” och andrasnikvägar. Från Islandsberg direkt mot Smögen med god segling irejäl, både ny och gammal sjö. Utanför Islandsberg passerade vitestområdet för vågkraft. (Intressant)

Med hjälp av navigatorn visste jag ungefärvar vi höll hus – för Eric är det Hemmavatten.

Anlände Smögen kl. 14.45 efter seglade 32 nm.Tudela och Katja som gått innanför Malmön anlände 15.30.

På kvällen 3-rätters gästabud ombord påTudela med sill, bröd, öl, ärtsoppa med varm punsch och därefterpannkakor. Avslutning med kaffe och kakor, där Lyran stod förcognacen.

Hög tid att gira! Vilket jungfruhål? Storaeller lilla? Styrbord eller babord?

Eric styr med van hand. Han har varit därförr.

Torsdag19 maj Smögen – Grebbestad

Lyran lämnade Smögen 0815 i västlig vind.Tudelas och Katjas of Sweden (yr)vakna besättningar vinkade av oss.Anlände Grebbestad kl. 1410., Katja och Tudela strax efter. Segladdistans 24 nm.

Tudelas ärtsoppa på onsdag har nu gjort ossdagvilla och fövirrade – kanske ett led i eskaderchefensledarskap?!

Katja bjöd på stort kalas ombord på Tudela!Köttfärsröra, prinskorvar i långa banor jämte spagetti samtrödtjut plus kaffe & kaka.

Foto: Ulf Arensberg

Fredag20 maj Grebbestad – Ekenäs

Lämnade Grebbestad 0900 i WSW-vind. Gickutanför Väcker i ganska grov sjö. Anlände Ekenäs/Korshamn påSydkoster kl 13.15, efter 19 nm till sjöss.

Båten må vara liten, men vårasnapsglas…!!!!!!

Eric inmundigar stärkande konfonium .

Lördag21maj Ekenäs – Halden

Ändrade resans mål, från Sörlandet tillHalden, p.g.a. rådande väderleksutsikter. Avgång från Ekenäs motHalden kl. 08.30. Anlände Halden kl.13 i sällskap med Tudela. 19nm.

Kvällen avslutades på pub med en öl à 65stycken av norske kungens alltför högt värderade kronor.

Idefjorden – Nya och gamla Svinesundsbron

Söndag22 maj Halden – Strömstad

Avgång kl. 07.45 för motor från Halden isvag sydlig vind. Ca. 2 knops motström i Idefjorden. Mycketmotorgång, men något eller några av ingreppen har gjort verkan –maskineriet fungerar nu utan mankemang.

Anlände Strömstad kl. 12 efter 18 nm. Övriga,som stannat till kl 10 för att återfå deposition (även förLyran) anlände senare.

Janne och Uffe iförda anstaltens randigakläder

DEN SOM ÄR SATT I SKULD ÄR INTE FRI.Erik och jag kände tungt att vi som blivit undfägnade av såvälTudela som Katja borde stå för söndagsmiddagen. Vi hadevisserligen försökt, först att få tag i räkor i Grebbestad ochsedan desperat försökt att fiska makrill, men misslyckats totalt.Vi kände oss dock inte kapitalt misslyckade, utan beställdeomgående bord ombord på Tudela. Tudelas stora magnifikasalongsbord, som så verksamt bidrog till att samla eskadern. Ettdussin av norrmännens svinekotletter konfiskerades, liksom övrigaingredienser till sallad etc. Med hoplån av eskaderns störstagrytor och egna attiraljer, lyckades vi på Lyrans 2-lågiga kök, fåtill något som liknade en södagsmiddag, som överbars och avåts påTudela. Eric visade sig vara en hejare på att få till en massa såsav buljongtärningar mm, så att vi kunde hålla kotlettsamlingenvarm. Dessutom gjorde han eskaderns största uppoffring, i det hanaccepterade att skalad potatis serverades. Med pilsner och rödvintill, blev alla mätta och glada – och ingen blev sjuk.

Tudelas magnifika salongsbord har "krympit".

Måndag23 maj (liggedag) Strömstad

Med kulingvarning utfärdad hade det redanframförhandlats ytterligare 2 nätter á kr.200 per båt och fri el.Vid pass kl. 17 inviterades vi till 20 minuters musikstund ombord påKatja.

(Är månne 20 minuter den tid det tar förströmstadspolisen att göra utryckning?)

Kjell stod för saxandet och Klas hade fördagen tagit plats bakom fluegelhornet. Musiken, med bl.a.”Just acloser walk with thee” avnjöts till en luxus nötblandning ochnågon ”virre”. På Kjells båt dracks ”virre” – enbenämning jag inte hört på länge. Det är bra med nya (nygamla)benämningar på något som gagnas så ofta.

Virre – kärt barn… Sånt man blir på Lyranav

Foto: Ulf Arensberg

Tradjazz

Foto: Ulf Arensberg

Enligt Klas fungerar bastubeblåsandet bättreom inte whiskey intagits före blåsandet – jag trodde att det varprecis tvärt om. Att tuggade nötter däremot kan sätta stopp ispeleverket är lättare att förstå.

Tidens tand har inte rått på Katja – hon ärsom en efterbyggd retro. Att Kjell vårdar henne ömt är inte att tamiste på.

På kvällen blev det pizza för alla utom Ericoch undertecknad. Vi ligger ju liksom ett par, tre timmar föreövriga och var redan ätna.

"Skriften" studeras och betänkes avKlas och Kjell ombord på Katja

Tisdag24 maj (liggedag) Strömstad

Kuling och ytterligare en liggedag. Gemensamtbesök på Strömstads museum, som inte hade öppet. Vi blev dockinsläppta bakvägen av en engagerad dam, som verkade att ha minstlika stort utbyte av besöket som vi.

På kvällskröken samlades spontant de flestai Vegan för kaffe, avec etc.

Låt dom slå sina kloka huvuden ihop – dock ejalltför hårt

Onsdag25 maj (liggedag) Strömstad

Besök på Stadshuset, som har en intressantarkitektur och historia. Tyvärr räcker det inte med den gråkonsumladan, nu byggs även en hyreskasern framför stadshuset- vadsysslar dom med?

Vi besökte även en fiskaffär ute påbryggan, där Bengt handlade 4 torskfileer. Något magert för 8personer påpekade Eric försynt. Jag kommer inte ihåg hur Bengtformulerade sig, men på något sätt ansåg han inte att Eric räknaträtt.

Torsdag26 maj Strömstad – Bovallstrand

Avgång från Strömstad 07.40 för Lyran,Katja en halv timma tidigare och Tudela senare. Svag SW-vind. Motortill Sneholm och sedan på skrå över Kosterfjorden för segel.Ingen böe, det är ett skär, men det där är inget skär, det ären holme – det gäller att veta vad man talar om när Eric är med.

Anlände Bovallstrand kl. 15.15. Då hade Katjaprecis lagt till och tilläggare serverades på Lyran. Tudela anländelite senare och på kvällen bjöds på kaffe därstädes. Segladdistans 34 nm.

Eric och Gunnar i Bovallstrand

Foto: Ulf Arensberg

Fredag27 maj Bovallstrand – Mollösund

Julafton för Eric som fick accept på attstiga upp till sin kalla dusch redan kl. 05.20. Kastade loss kl.07.00 och förtöjde i Mollösund kl.14.40 efter en dags motorgång.Distans: 29 nm. Göran O hade abdikerat från Tudela i Bovallstrandför att lösa en del transportproblem och vårda sina relationer medsvärmor, ett ofta nog så angeläget ärende. Tack och avskedsmiddagintogs av övriga å lokal.

Lördag28 maj Mollösund – Björlanda kile

Lämnade Mollösund kl. 09.45 med bottenrevatstorsegel och en liten flik av förseglet i kraftig SW-vind, som vredmot S. Regnet tilltog allt mer och det blev en usel färd för motorgenom Instö ränna mot Björlanda Kile.

Seglad distans: 26 nm

Anlände BJK kl.15.30 Tudela gick tillHinsholmen, Katja till Skärhamn (Marstrand)

Eric till rors

Söndag29 maj

Katja till Hinsholmen.

TOTALT SEGLAD DISTANS: 220 NM (Vegan)

Trots att motorn efter vårt bökande harfungerat u.a. tappade jag efter hemkomsten av glykolblandningen ochplockade isär värmeväxlaren. Glykolblandningen var mörk, nästansvart och i botten på värmeväxlaren förekom både grums ochrostflagor. De smala rörtuberna (Inv dia 4 mm) var dock praktiskttaget rena. Det var några år sedan jag demonterade växlaren, menatt göra det i förebyggande syfte är något som anbefalles å detvarmaste.

Slutkläm

Tänk att man kan ha så trevligt, trots ett såsatans väder! Kuling, fel vindriktning och regn, men ändå enlyckad eskader. Och vi kom till Norge!!

Tudelas stora bord där ”alle man” kundesamlas för gemensamma måltider, kafferep samt intagande av andra isammanhanget angelägna drycker, höll gruppen väl samlad. Allaverkade att trivas, alla var glada och ingen ”konstrade” –jagtror att alla tyckte att vi hade det trevligt.

Stort tack alltså till alla och inte minsttill Bengt, vår engagerade eskadör, liksom Göran W, somupprätthöll verksamheten under Bengts landsflykt.

P.S.: Vegan fick ju även i år röja väg ochvara målsökande – men det beror nog mest på vår tideräkning,som förmodligen startade ett antal timmar före Kristi födelse.

Publicerat i 2011: